Apple vant over Samsung

Apple vant over Samsung

Ble tilkjent over én milliard dollar i skadeerstatning i den store patentstrid-rettssaken.

Den store patentstrid-rettssaken mellom Apple og Samsung er avgjort. Apple vant frem med de aller fleste påstander.

Det amerikanske selskapet gikk seirende ut av rettssaken som i flere uker har blitt utkjempet av de to elektronikkgigantene, som er både konkurrenter og samarbeidspartnere.

Opprinnelig hadde Apple lagt ned påstand om krav på skadeerstatning i størrelsesordenen på over 2,5 milliarder dollar - over 14,5 milliarder kroner. Til slutt ble beløpet av juryen satt til i overkant av 1 milliard dollar - nesten 6 milliarder kroner.

Samsung ble ikke hørt på sine punkter som ble fremsatt som mot-krav. Samsung hevdet blant annet at de bare var «inspirert» av Apple.

Patenter

Kjernen i saken er Apples påstander om krenkelser av en rekke programvare-patenter knyttet til deres iPhone- og iPad-enheter i over 24 Samsung-produkter. Apple vant frem med sine krav knyttet til iPhone-teknologier, men ble ikke hørt med tilsvarende påstand knyttet til iPad.

Slike patenter er omdiskuterte, og et eksempel er det såkalte bounce back-patentet der skjermen spretter tilbake når du har scrollet ned til bunnen av en nettside. Apple vant en tilsvarende seier mot Samsung over samme patent i Smasungs hjemland Sør-Korea for en uke siden.

Trade dress

I tillegg ble det satt frem påstand om brudd fra Samsungs side på såkalte trade dress-krenkelser knyttet til Apples varemerker (look and feel) for iPhone og iPad. Dette gjelder altså hvordan produkter ser ut og presenteres, og om det kan oppstå forvirring dersom andre produkter vurderes til å være for like - noe som oppfattes som skadelig.

Samsung stilte på sin side krav om at en rekke av Apples patenter måtte kjennes ugyldige på bakgrunn av såkalt prior art, det vil si at at det fantes tidligere eksempler på tilsvarende teknologier. Til slutt ble de altså ikke hørt på disse påstandene, slik at Apples patenter blir stående. Dette danner en sterk presedens for Apple.

Når Apple vant frem med de fleste av sine krav betyr det at juryen har funnet at Samsung med vilje har krenket Apples «intellektuelle eiendeler» - både registrerte og uregistrerte varemerker. Dette danner grunnlaget for den massive erstatningen som Apple ble tildelt, om enn lavere enn det opprinnelig ble fremsatt krav om. Erstatningen ble redusert fordi juryen mente at Apples verdi knyttet til varemerkene ikke ble svekket.

Under rettssakens gang ble det avdekket mange hemmeligheter og detaljer om Apples prosess som vi tidligere ikke kjente til. Blant annet viste det seg at Apple har inngått krysspatenterings-avtaler med Microsoft under forutsetning at produktene ikke likner hverandre. Tilsvarende kom det frem at Apple tilbød Samsung tilsvarende avtaler, men at Samsung ikke ønsket å gå med på disse.

Siste ord er ikke sagt

Men vi har ikke hørt det siste i saken. Samsung forventes å anke, mens Apple forventes å gå videre med å fremsatte krav om forføyninger om importstopp av Samsung-produkter. Datoen for denne høringen er allerede satt til 20. september.

Via The Verge.

Les om:

Komponenter