Apples 10 svar på sporings-anklagene

Apples 10 svar på sporings-anklagene

Her er det offisielle svaret på "Locationgate"-kritikken.

Apple vil komme med en systemoppdatering som gjør slutt på at det automatisk tas backup av filen som inneholder stedsinformasjon for iPhone-en din.

Dessuten vil sporingsdataene som lagres bli begrenset til de siste syv dagene, og dataene vil bli slettet umiddelbart når man slår av funksjonen Stedstjenester.

Dette fremgår av en pressemelding der Apple kommer med 10 tilsvar på spørsmålene rundt sporingsdataene som lagres på selskapets iPhone-mobiltelefoner.

Samtidig understreker Apple altså at det kommer en midlertidig løsning i løpet av de nærmeste ukene. I tillegg lover Apple kryptering av disse dataene i iOS 5.

Her er Apples pressemelding i sin helhet:

10 spørsmål og svar

1. Hvorfor sporer Apple lokasjonen til min iPhone?

Apple sporer ikke den geografiske posisjonen til din iPhone. Apple har aldri gjort det, og har ingen planer om noensinne å gjøre det.

2. Så hvorfor er alle så bekymret for dette?

Det å kunne gi brukere rask og presis posisjons-informasjon samtidig som sikkerhet og personvern blir ivaretatt, har ført til en rekke komplekse tekniske utfordringer som er vanskelige å formidle i en enkel setning. Brukere er forvirret, delvis fordi utiklerene av denne nye teknologien (Apple inkludert) ikke har undervist nok om disse forholdene så langt.

3. Hvorfor logger min iPhone min posisjon?

iPhone logger ikke din posisjon. Det den i stedet gjør er å opprettholde en database over WiFi-hotspots og mobil-basestasjoner (noen av disse kan være mer enn halvannen kilometer unna din iPhone) rundt din nåværende posisjon for å hjelpe din iPhone med å kunne bestemme dens posisjon raskere og mer presist når det er etterspurt.

Å beregne en telefons geolokasjon basert på GPS-satellittsignaler kan ta opptil flere minutter. iPhone kan redusere denne tiden til bare noen få sekunder ved å bruke WiFi-hotspots og mobilmaster når GPS-signaler ikke er tilgjengelige (slik som innendørs eller i en kjeller). Disse beregningene utføres live på en iPhone ved hjelp av en "crowd-sourced" database - en database basert på informasjon fra mange brukere - over nære WiFi-hotspots og mobilmaster som igjen genereres av et ti-talls millioner iPhone-er som sender geolokasjonen for nære WiFi-hotspots og mobilmaster til Apple i en anonym og kryptert form.

4. Blir denne databasen lagret på en iPhone?

Hele denne crowd-cource-databasen er for stor til å få plass på en iPhone, slik at et passende sub-sett (en cache) lastes ned til hver iPhone. Denne cachen er beskyttet, men ikke kryptert, og backes også opp av iTunes hver gang du tar en sikkerhetskopi av telefonen. Denne sikkerhetskopien er enten kryptert eller ikke, avhengig av bruker-innstillingene i iTunes.

Lokasjons-dataene som forskere ser på en iPhone er ikke den nåværende eller tidligere posisjoner til en iPhone, men rettere posisjonene til WiFi-hotspots og mobilmaster som omgir en iPhone lokasjon - enkelte av disse kan være mer en halvannen kilometer unna. Vi planlegger å slutte å ta sikkerhetskopi av denne cachen med en programvareoppdatering som kommer snarlig.

5. Kan Apple stedsbestemme meg basert på geo-taggede WiFi-hotspots eller mobilmast-data?

Nei. Disse dataene sendes Apple i en anonymisert og kryptert form. Apple kan ikke identifisere kilden til disse dataene.

6. Enkelte har identifisert en historikk på opptil ett år av lokasjonsdata som lagres på en iPhone. Hvorfor trenger min iPhone så mye data for å kunne bistå med å finne min posisjon idag?

Disse dataene er ikke en iPhones stedsinformasjon - det er et subsett (cache) av en crowd-sourced database over WiFi-hotspots og mobilmaster som lastes ned fra Apple og over på telefonen for å bistå med å bestemme dens posisjon raskt og presist. Grunnen til at iPhone lagrer så mye data er en feil som vi har oppdaget, og som vi planlegger å rette så snart som mulig. Vi tror ikke at en iPhone trenger å lagre mer enn syv dagers datahistorikk.

7. Når jeg skrur av stedstjenestene, hvorfor vil min iPhone i enkelte tilfeller fortsette å oppdatere data over WiFi og mobil-basestasjoner fra Apples database?

Den burde ikke det. Dette er en feil som vi planlegger å rette så snart som mulig.

8. Hvilke andre stedsdata samler Apple fra min iPhone ved siden av data over WiFi-aksesspunkter og mobilmaster?

Apple samler anonymiserte trafikkdata for å bygge en crowd-sourced trafikk-database med den hensikt å kunne tilby iPhone-brukere en forbedret trafikktjeneste i løpet av de neste par årene.

9. Tilbyr Apple noen former for data som er samlet fra iPhone-er til tredjeparter?

Vi tilbyr anonymiserte krasj-logger fra brukere som har valgt å hjelpe utviklere med å debugge sine apps. Vårt iAds reklame-system kan bruke lokasjon som en faktor ved å målrette annonser. Lokasjon er ikke delt med noen form for tredjepart eller reklame uten at en bruker eksplisitt har godkjent bruken av geolokasjonen til den gjeldende reklamen (for eksempel for å be reklamen om å finne nærmeste butikk som selger produktet det reklameres for).

10. Tror Apple at sikkerhet for personlig informasjon og personvern er viktig?

Ja, vi tror sterkt på dette. For eksempel var iPhone først med å spørre brukere om tillatelse for hver enkelt app som ville bruke lokasjonen. Apple vil fortsette å være blant de ledende i å styrke sikkerheten til personlig informasjon og til personvernet.

Via Apple.

Les om: