Årets sleipeste fra Apple?

Årets sleipeste fra Apple?

Det siste påfunnet til Apple skal være et direktiv om at Apple-ansatte ikke får lov til å la seg avfotografere, med unntak av sjefen sjøl da.