Atea slo Dell i Nord-Trøndelag

Atea slo Dell i Nord-Trøndelag

Skal levere pc-er til elever og fylkesmann for 100 millioner over tre år.

Atea har skrevet rammeavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune på leveranse av it-utstyr og elev-pc-er.

Kontrakten omfatter også fylkesmannen i Nord-Trøndelag og 16 samarbeidende kommuner i fylket.

100 millioner

Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere to år, og har en ramme på rundt 100 millioner kroner over tre år.

I fjor var det Dell som leverte pc-er til skolene i Nord-Trøndelag.

- Avtalen viderefører det gode samarbeidet Atea og Nord-Trøndelag fylkeskommune tidligere har hatt, og det er ekstra gledelig å vinne denne tilbake etter ett år hos en annen leverandør, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea i Norge.

4.500 pc-er fra HP

Avtalen omfatter også leveranse av elev-pc-er til videregående skoler hvor leveransen skal skje ved skolestart, og innbefatter leveranse av cirka 4.500 pc-er fra HP.

- Avtalen omfatter det meste av behovet fylkeskommunen har innenfor it-utstyr og infrastruktur. Satsingen på den digitale skolen har sterkt fokus i fylkeskommunen, og det er da viktig for oss å ha en god it-infrastruktur. På dette området er det også avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, produkter av høy kvalitet og en strukturert leveranse. Atea gav det beste tilbudet og ble derfor valgt som leverandør. Jeg ser positivt på at vi nå utvider samarbeidet med Atea, sier Bjørn Sakariassen, it-sjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Komponenter