Augmented Reality for iPhone 3GS

Augmented Reality for iPhone 3GS

De første programmene spesialskrevet for iPhone 3GS' unike funksjoner begynner å se dagens lys.

Augmented Reality er et konsept der digital informasjon smeltes sammen med en fremstilling av den virkelige verden. Dette høres unektelig noe kryptisk ut når man skal skrive det ned, men om du tenker på et HUD-display som jagerpilotene bruker, så har du skjønt det. Informasjon fra flyet blir vist på en halvgjennomsiktig skjerm, slik at piloten ser vital systeminformasjon sammen med utsynet fra cockpiten.

Nå har et britisk iPhone-utviklerteam skrevet et program for den nye iPhone 3Gs, som drar veksler på dens digitale kompass. Kort fortalt er programmet ment å skulle hjelpe deg finne veien til nærmeste T-banestasjon i London uten bruk av tradisjonelle kart.

Ved hjelp av GPS-en blir du lokalisert, og det digitale kompasset er behjelpelig med presis navigering i forhold til hvilken retning du holder telefonen. Programmet bruker så kameraet i telefonen til å vise omgivelsene på skjermen, og da med informasjon om Londons 13 tube-linjer lagt oppå. Holder du telefonen horisontalt vises det retningspiler til nærmeste stasjon.

Orienterer du skjermen i en oppreist posisjon, vil informasjon om nærmeste stasjon komme opp, hvilken retning den ligger i, hvor langt det er dit, hvilken linje den ligger på og avstanden. Programmet vil ikke kunne fortelle deg akkurat hvordan du skal gå, for det er ingen kobling mot kart-data. Men vi kan vel bare ane at det ikke er langt unna.

Utviklerene bak programmet kaller seg AcrossAir, og selve app'en heter passende nok Nearest Tube og ligger for tiden inne hos Apple til godkjenning. Inntil videre kan du se en video-demonstrasjon under:

Les om:

Komponenter