Bare sjefen får jobbe hjemme

Bare sjefen får jobbe hjemme

61 prosent av toppledere har løsninger tilrettelagt for hjemmekontor.

Teknologiutviklingen, it-verktøy og Business-to-Business ofte selges inn med løfte om fleksibilitet og økt produktivitet, antyder to ferske undersøkelser at det hovedsakelig er ledelsen som får nyte godt av de nye mulighetene.

De aller fleste vanlige slitere må fortsatt innstille seg på å farte inn på kontoret hver dag, som vanlig.

Forutsetningene er på plass

En undersøkelse fra Evernote, gjennomført tidlig i vår, spurte kontoransatte i Norden om deres erfaringer i å bruke forskjellige mobilitetsverktøy i arbeidet.

De fleste som deltok i denne undersøkelsen jobbet i «informasjonsintensive bransjer» og var mellom 25 og 45 år gamle. Antall respondenter var riktignok ganske begrenset, med totalt 807 personer i Norden totalt, og 202 av disse i Norge. Det blir med andre ord feil å trekke noen endelige slutninger fra resultatene. Mange vil nok likevel kjenne igjen egen situasjon.

Mens 74 prosent av de norske og 88 prosent av de svenske respondentene sier at de har nødvendige verktøy til å kunne være oppe og jobbe innen fem minutter, stort sett uavhengig av fysisk lokasjon, ifølge Evernote-undersøkelsen.

Med andre ord er det ikke nødvendig å sitte på kontoret, det er fullt mulig å jobbe fra kontor- eller godstolen hjemme.

Likevel svarte 72 prosent av respondentene at de jobber fra et annet sted enn kontoret mindre enn én gang i uken. 12 prosent svarer de jobber fra en alternativ lokasjon hver dag, og 14 prosent svarer en til to dager hver uke. Noe som også er interessant er at de fleste som daglig jobber fra et annet sted tilhører aldersgruppen 40-45 år.

Sjefen sitter hjemme

En annen undersøkelse, denne utført av bemanningsselskapet Centric, viser en annen situasjon for landets kontoransatte. Denne undersøkelsen er basert på svar fra 1006 respondenter i Norge og utført tidlig i vår. I likhet med undersøkelsen fra Evernote er tallene ikke representative for hele den arbeidsaktive befolkningen, men gir et viktig innblikk.

Ifølge Centric er det i gjennomsnitt fire av ti norske arbeidstakere som har ordninger som lar dem jobbe fra andre steder enn på kontoret. Det er ganske andre tall enn Evernote-undersøkelsen, men Centric skiller mellom medarbeidere og ledere.

Undersøkelsen viser nemlig at mens 28 prosent av medarbeiderne har løsninger som er tilrettelagt for hjemmekontor, er det 61 prosent av toppledere som har den samme muligheten.

- I et moderne arbeidsliv er det overraskende at andelen arbeidstakere som har tilgang til fleksible arbeidsordninger er så lav, mener Hanne Zimmermann, administrerende direktør i Centric.

- Det bør likevel være en tankevekker at hjemmekontorordninger er så skjevt fordelt mellom toppledere og vanlige lønnsmotakere, fortsetter hun.

Zimmermann peker også til tidligere undersøkelser om arbeidsliv og hjemmekontor, og påpeker at arbeidstakere som har muligheten til å jobbe hjemmefra, og har en viss fleksibilitet og kontroll over egen hverdag blir mer motiverte og jobber mer.

- Det bør derfor bli et mål å tilby flere arbeidstakere slike ordninger, mener Zimmermann.

Bransjeforskjeller

Det er ikke bare forskjeller mellom topp og bunn når det gjelder hvem som får lov å ta arbeidsdagen i egne hender. Også mellom bransjene er det forskjeller, og ikke overraskende er det flere i it-bransjen som har tilrettelagt for en eller annen for for hjemmekontor, med 75 prosent.

I eksempelvis finans- og akademiske yrker svarer 61 prosent tilsvarende tilrettelegging.

Når det gjelder privat og offentlig sektor finner undersøkelsen tilsvarende forskjeller. Offentlig sektor ligger ett stykke bak private virksomheter, og 29 prosent kan jobbe hjemmefra i det offentlige mot 45 prosent i privat sektor.

Hvor ofte jobber du hjemmefra? Legg igjen en kommentar.

Komponenter