Batterifri mp3 og mobil?

Batterifri mp3 og mobil?

Kroppsvarme kan erstatte strøm, slik at vi kan få mp3-spillere og mobiler uten batterier.

Det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ser på muligheten å hente ut strøm av kroppsvarme. Dette vil kunne gi små elektriske enheter, som mp3-spillere og mobiltelefoner, mulighet å spille uten batterier.

Strømmen skaffes ved å bruke temperatursforskjellen mellom kroppen og omgivelsene. Hvis forskjellen er større enn 0.5 grad er det ifølge forskerne mulig å generere strøm.

Det er to avdelinger fra Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits og Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering & Applied Materials) som har utviklet metoden.

Metoden går ut på å bruke termo-elektriske generatorer, halvledere som reagerer på temperatur. Vanligvis trengs det mange titalls grader temperaturforskjell for at dette virke, men med lav spenning kan det ifølge forsker Peter Spies nå også fungere.

Det finnes allerede elektriske kretser som fungerer på 50 millivolt, mens den nye generasjonen vil takle 200 millivolt. For flere tilpasninger trenger man minst en eller to volt.

Nå bekrefter Fraunhofer at de har utviklet elektroniske kretser som kan benytte seg av 200 millivolt. Disse systemene trenger altså ingen batterier eller annen strømtilførsel utenfra.

Det er for øvrig et godt stykke til før denne metoden kan tilpasses mobiler og mp3-spillere. I første omgang vil forskere bruke sensorer som måler og kontrollerer temperaturen av frosne varer.

Mer om de tekniske spesifikasjonene (engelsk pdf) .

Les om:

Komponenter