Bedre pdf-visning i Snow Leopard

Bedre pdf-visning i Snow Leopard

Mac OS X 10.6 kommer med bedre støtte for flersidig pdf-er og markering av tekst.

En høyst vanlig Mac-bruker vil åpne og se pdf-dokumenter med det medfølgende programmet Preview - det er det som er standarden dersom man ikke endrer den ved å laste ned for eksempel Acrobat Pro. Fordelen med Acobrat Pro er blant annet mange flere funksjoner enn det Preview kan by på - eksempelvis markering, og ikke minst full kontroll over alle sider i et flersidig pdf-dokument.

Med OS X 10.6 trenger man ikke lenger kjøpe Acrobat Pro for å stokke om på arkene. Preview i Snow Leopard har integrert støtte for flersidige pdf-filer. Man kan flytte rundt på rekkefølgen på sidene, slette sider som ikke er ønsket samt kopiere inn et annet pdf-dokument inn i original-dokumentet.

Sidebar

Funksjonaliteten aktiveres ved å klikke ikonet for Sidepanel i Preview. Nederst i Sidepanel-bjelken er det også valgmuligheter for ulike visningstyper: Bildeoversikt, miniatyrbilder, samt innholdsfortegnelse og merknads-visning.

Bildeoversikten er spesiet imponerende da forhåndsvisnings-ikonene kan skaleres opp på samme måte som ikon-visningen i et Finder-vindu i Snow Leopard. For der Acrobat Pro ofte er gudsjammerlig treg med å lage og oppdatere forhåndsvisningen av sidene, er Preview lynende rask. Dette gjelder spesielt vektorfiler, som kan bestå av tusenvis av elementer per side.

Undergrupper

I tillegg er det faktisk mulig å lage under-hierarkier i en flersidig pdf-fil. I bildeoversikten kan man dra enkeltsider oppå andre sider - dette vil lage en undergruppe under hovedfilen. Dokumenter med mer enn én side vises med en slags spiralrygg, for å kunne skille dem fra enkeltside-filer. Avhengig av om de er åpnet eller ikke vil et stilisert plastomslag åpnes og lukkes.

Merknader

Og til sist kan det nevnes at det også er støtte for merknader - såkalte annotations. Verktøyene kan aksesseres over Verktøy-menyen, eller direkte som knapper nederst på siden ved å aktivere Merknader-knappen i den øvre bjelken.

Disse verktøyene er meget nyttig for kommentering av filer. Man kan tegne inn objekter for å trekke oppmerksomheten over på et bestemt område av dokumentet, legge inn linker og noter, samt legge inn synlige tekstobjekter. Slikt vil prosjektledere og liknende kunne like!

Komponenter