Besværlige garantiordninger

Besværlige garantiordninger

KOMMENTAR: Finnes det mange useriøse forhandlerforetak i it-kanalen? Reglene for garantihåndtering tyder på det.

Prosedyrene er så arbeidskrevende at det ikke lønner seg for forhandlerne å bruke arbeidstid på garantisaker når varen koster under tusenlappen. Sammen med dyrere frakt fører prosedyrene til at håndteringskostnadene fort overstiger verdien av det returnerte produktet. Det enkleste for forhandlerne ville være å kaste produktet og be produsenten godskrive innkjøpskosten. Men for å få det til trengs det tillit til forhandleren.

Bedre kvalitet på produktet vil selvsagt ført til færre garantisaker, men prispress fører til at kvalitet blir en relativ størrelse. Du får stort sett den kvaliteten du betaler for. På rimelige produkter regner produsenten med en viss feilprosent framfor å bruke penger på å bedre kvaliteten. Spørsmålet er hvem som skal dekke kostnaden for feilvarer.

Tar garantien på egen kappe

Kunden er beskyttet av lovverket og skal selvsagt ikke betale for det. Men likevel kan kunden lide under det. Og her er det mulig å gjøre prosedyrene enklere slik at forhandlerne faktisk kan gjøre lidelsen så liten som mulig.

Noen forhandlere velger å ta garantisvinnet på egen kappe og erstatter produktet så fort de får avklart at feilen ikke skyldes kunden. Men da er det de som må betale for feilvarene. Selv om man skulle tro det verste om enkelte produsenter tror jeg ikke de gjør garantiprosedyrene vanskelige bare for at forhandlerne skal bli sittende igjen med kostnaden.

I lengden er ikke produsenten tjent med høy feilprosent, men de trenger feilmeldingene for å kunne forbedre produksjon eller utformingen av produktet. Utfordringen er å få det til på en mest mulig effektiv måte.

Stoler ikke på forhandlerne

Brukerfeil er selvsagt ikke det samme som garantifeil. Og det er viktig å ha prosedyrer eller et supportapparat som faktisk kan ta seg av forbrukerfeil. Om det er forhandleren, produsenten eller en servicepartneren som gjør det, avhenger av produktet, volumet eller prisen. Noen produkter er enkle å følge opp på en telefon. Andre ganger må en fagmann teste produktet før feil avdekkes. Er det et produkt for massene kreves det også noe annet enn hvis det er et produkt med lite volum beregnet på bedriftsmarkedet.

Er prisen lav er det best å bruke minst mulig tid på feilvarer. Eller med andre ord service og support. Jeg kan forstå at produsentene er skeptiske til å la sluttkunden avgjøre produktfeil alene. Men at man ikke kan stole på forhandlerens vurderingsevne i slike saker, må skyldes en inngrodd skepsis til forhandlerleddet eller at det finnes mange forhandlere der ute med svin på skogen eller uærlige hensikter.

Service koster penger

Det har vært lett å starte opp som forhandler i it-kanalen. Særlig når lave priser og gode betingelser har vært gitt uten forbehold. Da kan man selge varer man ikke har på lager med minimale fortjeneste og skyve service og returer oppover i kjeden.

Men kostnaden ved å drive butikk kommer for en dag. Særlig hvis man vil beholde kundene etter det første kjøpet. Da kreves det både god service og nok fortjeneste til å holde ut i trange tider. Lavere hånderingkostnad på garantisaker er en av flere måter å gi seriøse forhandlere bedre betingelser og med det fortjeneste.

Om ikke tilliten til forhandlerne er tilstede, vil hverdagen etter finanskrisen vil uansett slå inn. Den vil gi mindre kjøpelyst blant forbrukerne, tilbakeholdne bedrifter, dyrere kreditt og konkurs for lite likvide og kredittverdige forhandlere. Men det er dumt å gjøre det vanskeligere enn nødvendig for de som vil være en seriøs forhandler.