Billig minne gir kraftige systemer

Billig minne gir kraftige systemer

Minneprisene faller kraftig. DDR3 er nå rimeligere enn DDR2, og det betyr kraftigere og rimeligere servere og pc-er.

Prisene på minnemoduler har falt kraftig gjennom hele 2010, og i desember nådde prisnivået det absolutte lavpunktet i løpet av året.

Ifølge analysebyrået Isuppli falt snittprisene på DRAM (Dynamic Random Access Memory) DDR3-minne i perioden fra april til desember så mye at de nå er på nivå med de eldre DDR2-modulene.

Det kraftige prisfallet gjør at pc- og serverprodusentene nå øker spesifikasjonene i sine systemer, melder analysebyrået.

- Dødelig kombinasjon

Gjennomsnittsprisen for en 2 gigabytes DDR3-modul var i desember 21 dollar, en nedgang på mer enn 50 prosent fra snittprisen på 44,40 dollar i juni. Også DDR2-minne har falt kraftig i pris. I desember kostet en tilsvarende DDR2-modul i snitt 21,50 dollar, ned fra 38,80 dollar i juni.

Grunnen til det kraftige prisfallet innen DDR3 er det høye salgsvolumet. I fjerde kvartal sto DDR3-moduler for mer enn 60 prosent av det samlede DRAM-salget.

- Prisene på DRAM generelt har blitt påvirket av en sviktende pc-etterspørsel, spesielt i første halvdel av 2010, samt økt tilgang på minnemoduler som følge av en kraftig økning i forsendelser i andre halvdel, sier Mike Howard, hovedanalytiker for DRAM og minne i Isuppli, i en pressemelding.

- Denne dødelige kombinasjonen av synkende etterspørsel og økende tilbud har resultert i et kraftig press på gjennomsnittsprisen på DRAM-moduler.

Kraftigere og rimeligere

Et resultat av prisfallet er at det har blitt vesentlig rimeligere for oem-produsenter å fylle pc-er og servere med mer minne.

Ifølge Isuppli økte mengden minne per pc med 24 prosent i 2010. Denne økningen vil ifølge analysebyrået fortsette med ytterligere 33 prosent i år.

- Produsentene vil fortsette å øke minnekapasiteten så lenge DRAM-kostnadene ikke overgår ti prosent av den gjennomsnittlige innkjøpsprisen på de ferdige systemene, sier Howard.

Ifølge Howard vil det bli vanskelig å forhindre at prisene fortsetter å falle over de neste seks månedene.

Det kan skape store problemer for produsentene. Når DDR3 nærmer seg en kritisk snittspris på 1 dollar per gigabyte, kan det føre til at enkelte produsenter må skru ned produksjonene vesentlig for å opprettholde lønnsomheten.