Biometri med iPhone

Biometri med iPhone

Mobile fingeravtrykk-lesere for iOS.

Vogn- og førerkort - og finger, takk! Det kan bli realiteten om lovens lange arm tar i bruk mobile biometriske lesere for iPhone.

Alt fra treningsstudioer til flyselskaper - og selvfølgelig også Politiet - har tatt i bruk fingeravtrykk-lesere for å registrere oss med unike, fysiske særtrekk. Men også en rekke bærbare kommer i dag med biometriske scannere som adgangskontroll i stedet for passord.

Flere aktører har møtt på begrensninger i lovverket rundt personvern, men særlig i det offentlige er det naturlig å anta at mobile løsninger kommer til å bre om seg som en måte å raskt kunne identifisere personer på.

Skal brukes av FBI

Fulcrum Biometrics har utviklet en løsning for iOS-plattformen som er bygget som et etui for iPhone og iPod touch. FBI i USA planlegger å ta systemet i bruk, og koble det opp mot den føderale AFIS-databasen.

Men også private eller andre offentlige instanser kan tenkes å ønske å implementere slike løsninger, og de kommer med utviklerpakker som lar en skreddersy egne databaser. Velkommen til 1984.

Se en videodemonstrasjon av en annen biometrisk leser for iPhone tiltenkt privat bruk - det kan også brukes til å begrense adgangen til en iPhone på en langt sikrere måte enn med en firesiffers aksesskode.

Komponenter