Bruker mer av sola

Bruker mer av sola

Ny forskning fra IBM kan gjøre det rimeligere å produsere energi ved hjelp av solceller.

Mengden solenergi som treffer jordens overflate i løpet av 40 minutter er større enn all energien verdens befolkning trenger i løpet av et år. Samtidig dekker solenergi i dag mindre enn 0,1 prosent av verdens strømbehov. Utvinning av solenergi har vært for dyrt i forhold til fossile energikilder.

IBM melder nå om et forskningsgjennombrudd som vil gjøre det rimeligere å produsere energi ved hjelp av solceller, skriver selskapet i en pressemelding.

IBMs forskere har nå oppdaget hvordan man kan fange 230 watt fra solen i en centimeter stor solcelle. Dette er den største mengden energi noensinne på et så lite areale. Energien omformes til 75 watt elektrisk kraft, fem ganger mer energi enn det som vanligvis fanges i typiske solceller.

Kommersialisering

Teknologien gir betydelige kostnadsreduksjoner i form av reduksjon i antall enheter som brukes i produksjonen. Komponentene i en solcellefarm reduseres, og mer lys blir konsentrert på færre celler med større linser.

Temperaturkontroll har tidligere vært et problem for industrien på grunn av den høye konsentrasjonen av sollys. Forskerne har brukt sine erfaringer fra egen forskning på kjøling av databrikker, og har lykkes med å kjøle ned solcellen fra mer enn 1600 grader celsius til kun 85 grader celsius.

IBM vil jobbe for kommersialisering, slik at det blir mulig å innføre teknologien til en kostnad lavere enn to dollar per watt, trolig enda billigere. Teknologien vil sannsynligvis komme på markedet i løpet av to år.

Resultatene ble presentert på den 33. IEEE Photovoltaic Specialists Conference 15. mai.

Les om:

Komponenter