Brukertips: Avansert høyreklikk i Vista

Brukertips: Avansert høyreklikk i Vista

I Vista finnes det to typer høyreklikking. Den ene er hvis du høyreklikker. Den andre er hvis du holder <Shift>-knappen inne og høyreklikker. Da vil du få mer avanserte muligheter, alt ettersom hva det er du trykker på (fil eller mappe).

Tips: Forsøk denne type høyreklikking på ulike filtyper.

Les om: