Dell kupper HP-partnere

Dell kupper HP-partnere

Dell tror pc-markedet vil vokse, og usikre HP-partnere er gull verdt når Dell er på partnerjakt.

Dell merker effekten av HPs usikkerhet på kroppen.

- Usikkerheten som HP har skapt fører til at nye og etablerte partnere har tatt kontakt med Dell, sier Marthin Storm Hansen, partneransvarlig for Dell i Norge.

- Det er ikke tvil om at markedet er i forandring.

I dag er det kun HP og Dell som leverer alle produktlinjer fra håndholdt til store lagringsløsninger og tjenester. Usikre HP-partnere er derfor gull verdt når Dell er på partnerjakt.

- Usikkerheten som HP har skapt, har ført til at nye og etablerte partnere har tatt kontakt med Dell for også å se på andre løsninger en pc-er vi har å tilby, som for eksempel lagringsløsninger, sier han.

Pc-en dør ikke

Storm Hansen antyder at HP ikke gjør rett i å kvitte seg med pc-divisjonen, fordi han tror dette markedet vil vokse.

- Pc-en vil ikke dø i overskuelig fremtid. Pc-markedet er derimot et marked i vekst, hvor det totale antall enheter i verden forventer å stige. Den vil fortsatt i lang tid fremover være en del av en samlet løsning, enten privat eller i bedriftsmarkedet, mener han.

Større interesse fra partnere har ført til at Dell har sitt fokus på tettere oppfølging av eksiterende og nye partnere. De har også en strategi preget av den siste tidens oppkjøp av blant annet Compellent, Equall Logic, Dell Ocarina og Kace.

- Alle oppkjøpene Dell har gjennomført i det siste har vært kanal-orienterte selskaper med en klar go-to-marked strategi med sine produkter.

Vanskelig å se strategien

Erik Preisser, kanalansvarlig for Dell i Nord-Europa, har også lagt merke til at partnerne er mer usikre enn før. Til fordel for Dell.

- La meg si det sånn, det er ingenting som hindrer oss. Jeg kan forstå at det ut fra en partners synspunkt er vanskelig å se hvilken strategi de skal ha, så det er klart det hjelper til, sier han.

Den største HP-effekten mener han Dell allerede har opplevd.

– Den virkelige effekten startet egentlig når HP valgte å satse mer på direktesalg. Det var mer påvirkende enn den siste beskjeden. Det er mye lettere å gå den veien vi går. Vi behøver ikke å ta bort noe, men HP må per definisjon ta bort noe fra sine partnere når de skal selge mer direkte, avslutter han.

Komponenter