Du og jeg tjener på iPhone

Du og jeg tjener på iPhone

Gjennom oljefondet tjener «alle nordmenn» godt på iPhone og de andre Apple-suksessene.

Det norske oljefondets investering i Apple-aksjer var den nest mest lønnsomme investeringen som fondet gjorde i 2010, melder Aftenposten.

Over 50 prosent Apple-vekst

Ved inngangen til 2010 hadde Statens pensjonsfond – Utland (populært kalt oljefondet) en samlet aksjepost i Apple på 7,9 milliarder kroner. Ved det siste årsskiftet var verdien av disse aksjene økt til 12,3 milliarder kroner.

Dette utgjør en gevinst i oljefondets Apple-investeringer på omtrent 56 prosent i 2010, ifølge Aftenposten.

Apple-aksjen steg 53,07 prosent i løpet av 2010, blant annet som følge av et svært godt salg av telefonen iPhone, skriver Aftenposten.

Oljefondets eierandel i Apple er likevel på bare 0,71 prosent.

Det er bare oljefondets investeringer i Nestle som var mer lønnsomme i 2010. På tredjeplass, etter lønnsomheten i Apple-aksjene, kommer oljefondets investeringer i Royal Dutch Shell.

Totalt var 2010 det femte mest lønnsomme året for oljefondet. Avkastningen var på 264 milliarder kroner, eller 54 000 kroner per nordmann.

Fondets markedsverdi var ved årsskiftet 3077 milliarder kroner.

Les om:

Komponenter