Dyre datasentre truer it-bransjen

Dyre datasentre truer it-bransjen

Strømforbruket har blitt så høyt, at en server koster mer i energi enn i nypris i løpet av kun to år.

Forholdet mellom strømbruk og anskaffelsespris har endret seg dramatisk, viser en ny undersøkelse som er utarbeidet av Uptime Institute. For en server som koster 15 000 kroner tar det bare to år før strømkostnadene har oversteget anskaffelsesprisen, kommer det frem i rapporten. For åtte år siden tok det mellom 10 og 15 år før energiforbruket oversteg nyprisen.

Ifølge rapporten kan den økende strømbruken føre til en økonomisk krise for it-bransjen. Rapporten er basert på svar fra 311 datasentre i USA.

Problemene står i kø for datasentrene, og mange tror at strømkapasiteten vil bli et alvorlig hinder. 42 prosent av respondentene svarer at deres datasenter vil overgå strømkapasiteten i løpet av en periode på mellom 12 til 24 måneder, hvis ikke kapasiteten økes. 23 prosent svarer at det vil ta mellom 24 og 60 måneder før den nåværende kapasiteten går ut.

Kjøling

Et annet problem er kjølingen. 39 prosent svarer at de vil overstige kjølekapasiteten i mellom 12 til 24 måneder, mens 21 prosent svarer at det vil ta mellom 24 til 60 måneder.

Ifølge Kenneth Brill fra Uptime Institute har det vært en markant økonomisk endring i løpet av de siste par årene.

- Vi ser en dramatisk endring fra 2006 og 2007, sier han ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

Tallene viser at datasentre er blitt betydelig dyrere å administrere.

- Det betyr blant annet at virksomheter er tvunget til å ta midler fra andre deler av it-budsjettet for å oppgradere datasentrene for å kunne følge med strømforbruket og kjølebehovet, forklarer Brill.

Ifølge Brill startet denne utviklingen i skiftende forbruk for første gang i 2006, da strømforbruket for begynte å vokse betydelig hurtigere enn forventet. Det skyldes en større økning i serverparken enn forventet, og nye generasjoner av høyytelsesprosessorer, som krever mer strøm.

Strømmangel

Men problemene begrenser seg ikke til selve datasentrene. Brill mener at det i USA er en fare for at økningen i strømforbruket er såpass stor at det truer hele den amerikanske infrastrukturen. Hvis det ikke noe gjøres med kapasiteten, risikerer USA en akutt mangel på strøm.

- Dette kan i verste fall bety at strømmen må rasjoneres, sier Brill.

En av måtene å begrense strømbruken på, er å slå av gamle servere. Ifølge rapporten fra Uptime Institutes står hele 30 prosent av alle servere ubrukt, uten at de er slått av. Brill råder virksomheter å lage et strengt hierarki i tildeling av strøm, slik at de viktigste deler av datasentrene alltid får strøm, mens det blir lettere å spare på de mindre viktige eller ubrukte deler.

Komponenter