Ekstremkjøling - Canadian style

Ekstremkjøling - Canadian style

CEBIT: Det canadiske selskapet Coolit viser at bigger ikke nødvedigvis er better.

For de fleste fremstår kombinasjonen av vann og dyre pc-komponenter som en relativt idiotisk løsning, eller i det minste som veldig skummelt.

Til nå har det meste av vannkjøling for pc-er vært forbeholdt spesielt interesserte. Montering har medført mye pusling, fiksing og triksing. Og det er før systemet i det hele tatt er klart for å startes.

Vi tok en svipp innom standen til det canadiske selskapet Coolit, som spesialiserer seg på væskekjølingsløsninger for alt fra enkel hjemmebruk til mer avanserte ekstremløsninger. Fellesnevneren for alle systemene fra det Calgary-baserte selskapet er enkel installasjon, null vedlikehold, levelige priser og god kjøling.

På årets Cebit viser selskapet to forskjellige løsninger. Begge er lukkede og vedlikeholdsfrie systemer som kommer som en ferdig pakke. Det eneste du trenger å gjøre er å montere selve systemet inn i pc-en. Alt av kjølevæske og slanger er allerede på plass.

Enkelt, billig og effektivt

Det enkleste systemet Coolit tilbyr, kalt Pure, koster knappe 125 dollar på den andre siden av Atlanteren. Under normale forhold vil det gi en pris like over 1 000 kroner når systemet kommer til vår del av verden, noe som ifølge Coolits utskremte, Barry Reicker, vil skje før sommeren.

Pure-systemet er en relativ enkel løsning som er kapabel til å kjøle en enkel prosessor. Systemet består av pumpe, en vanlig radiator, en 120 mm vifte og en kjøleblokk som kan monteres på alle nyere hovedkort. Det er også montert inn en enkel vifteregulator som enten kan styres manuelt eller automatisk, avhengig av væsketemperaturen.

Coolits Pure-system, her for Skulltrails to prosessorer og northbridge.

Hele Pure-pakken kommer ferdig montert og fylt med kjølevæske. Det tette systemet skal ifølge Reicker være såpass tett at du kun kan regne med et væsketap på rundt 2 milliliter i løpet av en fem års periode.

Pure-systemet vi fikk se på var en noe mer avansert variant, med kjøleblokker for Skulltrail-systemer, med kjøling av to prosessor og northbridge. Prisen på dette sette er omtrent det dobbelte av basisversjonen av Pure, cirka 260 dollar.

Kjøleffekten er ikke av de mest imponerende vi har sett. Temperaturen på de to prosessorene i Skulltrail-oppsettet lå omtrent på midten av 40-tallet. Det er dog mulig å justere viftehastigheten noe opp, og dermed oppnå bedre kjøling. Ifølge Reicker er hovedmålet med Pure å få pc-en så stille som overhodet mulig.

Større er ikke bedre

Coolit viste også frem et relativt ekstremt system, kalt Boreas. En løsning som ved første øyekast så ut som en underlig blanding av overdimensjonerte komponenter kombinert med relativt beskjedne slanger og en litt puslete pumpe.

- Vi har valgt en litt annen vri en mange av våre amerikanske naboer, hvor det gjerne går i gigantiske pumper, og slanger på størrelse med en normal hageslange. Med Boreas viser vi at større ikke nødvendigvis er bedre om du ønsker å oppnå gode resultater, sier Barry Reicker til PC World.

Fire peltierelementer og kraftig radiator gir væsketemperatur på imponerende 15 grader. 30 grader på prosessor under maks belastning er heller ikke til å kimse av!

Boreas er en komplett løsning for kjøling av prosessor og northbridge. Systemet består av en kraftig radiator med hele fire påmonterte peltier-elementer, samt en pumpe som flytter rundt 1 200 liter vann i timen.

Normalt brukes peltierelementer direkte på prosessoren, men ifølge Reicker oppnår de atskillig bedre effekt med elementene montert slik at de kjøler ned selve væsken i systemet. Via selskapets egenproduserte overvåkingsprogramvare kunne vi se at temperaturen på selve kjølvæsken var helt nede på imponerende 15 grader, med mulighet for å senke den ytterligere med høyere viftehastighet. Den lave væsketemperaturen ga prosessortemperatur på knappe 30 grader under maks belastning.

Boreas kan bygges inn i vanlige kabinetter, men er såpass stort at det ofte kan være like greit å få det ferdig installert i et spesialtilpasset kabinett.

Ekstrem ytelse betyr gjerne også ekstreme priser, det er tilfelle også her. Et komplett Boreas-system, ferdig installert i spesialtilpasset kabinett koster omtrent 850 dollar, noe som fort kan bli i overkant dyrt i Norge.

Coolit er fortsatt i en prosess hvor de leter etter forhandlere i Europa, men Reicker lover at de vil ha det meste på plass i løpet av våren, og at systemene etter alt å dømme vil komme i salg i Europa allerede før sommeren. Vi håper å komme tilbake med en test av systemene så fort de er tilgjengelige.