Elretur dumper miljøgebyrene

Elretur dumper miljøgebyrene

Elretur setter ned miljøgebyrene på skjermer og stasjonære produkter med 34 prosent fra juli.

Blant norske avfallsselskaper som håndterer EE-avfall er Elretur den største med rundt 5 000 hentesteder i Norge. Medlemsbedriftenes økende salg har gjort at utgiftene nå fordeles på flere produkter inn i markedet, og dermed går miljøgebyrene på pc-skjermer og stasjonært datautstyr ned.

– Det har lenge vært behov for en utjevning av avgiftene på enkelte områder i forhold til hva som kommer inn av avfall. Elretur har lenge tatt i mot store mengder gamle crt-skjermer, og det har gitt en tøff kostnadsbelastning på andre produktgrupper. Men dette begynner å flate ut og er grunnen til at vi nå setter ned prisene, forklarer Per Morten Hoff i IKT Norge.

LES OGSÅ: Elretur kjøper Alternativ Data

Elretur eies av IKT Norge, Abelia, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norske Elektroleverandørers Landsforening. Selskapet samlet i 2006 inn nærmere 70 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall. Det tilsvarer 14,7 kilo EE-avfall per person. Returselskapet skal drives uten profitt og målet å kreve inn så lave gebyrer som mulig.

– Produktene har blitt enklere å demontere og inneholder nå færre farligere stoffer som følge av internasjonale krav. Dette vil på sikt bidra til å senke miljøgebyrene ytterligere, og vi håper at dette vil komme forbrukerne til gode.

Hoff legger til at opprettelsen av det statlige EE-registeret har bidratt til at importører og produsenter som tidligere unnlot å betale miljøgebyrer i større grad tar sin del av regningen.

Les om:

Komponenter