En billion instruksjoner i sekundet

En billion instruksjoner i sekundet

En forskningsgruppe ved University of Texas i Austin har store forventninger til nyutviklet prosessorarkitektur.

Målet til Texas-forskerne er en ytelse på en billion (1 000 000 000 000) operasjoner i sekundet. Riktignok ligger målet et stykke frem i tid, i 2012, men det er nødvendig med høye ambisjoner dersom en skal henge med.

Prosjektet har navnet TRIPS (Tera-op, Reliable, Intelligently adaptive Processing System). Ett av hovedprinsippene ligger i å lage en skalérbar arkitektur hvor ytelsen økes ved å legge til flere prosesseringselementer, nærmest som en mosaikk.

De bruker selv insekters fasettøyne som bilde på hvordan mange eksemplarer av et fåtall forskjellige elementer bygges sammen til et hele.

Et annet viktig element er at arkitekturen kan motta et stort antall instruksjoner parallellt.

Lykkes de med arkitekturen, vil du om noen år kunne få ytelse på kontor-pc-en som i dag er forbeholdt superdatamaskiner.

Du kan lese mer om TRIPS-prosjektet her

Les om: