- En milepæl som gagner samfunnet

- En milepæl som gagner samfunnet

Lyse ruller ut smartstrømmålere i 140.000 norske hjem.

Lyse Elnett er i gang med omfattende installasjon av smarte strømmålere i 140.000 norske hjem, og første steg på veien mot såkalte «smarte hjem».

Som sin leverandør av mobilkommunikasjonen for den nye løsningen, har Lyse valgt Telenor Connexion. Selskapet er et heleid datterselskap av Telenor Group og leverer forretningsløsninger innen maskin-til-maskin (M2M) og «tingenes internett» (Internet of things).

- Tilgjengelighet og stabilitet er kritisk, og derfor har vi valgt Telenor Connexion som vi vet har erfaring på dette området, sier Jan Holm, administrerende direktør i Lyse Smart.

Løsningen fra Telenor Connexion omfatter både maskinvare og tjenester, inkludert en VPN-løsning og tilgang til sanntidsdata. I tillegg kommer supporttjenester. Selskapet har dessuten erfaring fra medvirkning til å koble opp og drifte omlag én million strømmålere som et ledd i reguleringen av strømmarkedet i Sverige i 2009.

Satser på smarthjem

Planen er at alle strømkunder i Norge ha tilgang til smarte strømmålere innen 1. januar 2019, i samsvar med en beslutning om AMS (avanserte måle- og styringssystemer) fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Lyse Smart er på vegne av Lyse Elnett ansvarlig for kommunikasjonen til og fra måleren. De skal også tilby kommersielle tjenester som vil være valgfrie for kunden.

- Smarte strømmålere er en milepæl som gagner både kunder og samfunnet, sier Holm.

De smarte strømmålerne registrerer strømforbruket på timebasis, og sender denne informasjonen automatisk til Lyse Elnett via en kommunikasjonsenhet koblet til måleren. Dette innebærer at kundene kan få detaljert informasjon om sitt strømforbruk og dermed få en mer nøyaktig avregning.

Det hører nemlig også med i Lyse-strategien at kommunikasjonsenheten som tilknyttet strømmåleren skalfungere som en hub for andre smarthustjenester. Kunder kan da enkelt styre lys, varme, alarm, dører og solskjerming fra smarttelefonen eller nettbrettet, mener Lyse Smart. Ett bruksområde ligger i velferdsteknologi.

- Vi skal levere velferdsteknologi for at eldre skal kunne bo hjemme tryggere og lengre, og hjemmets viktigste funksjoner blir digitalisert, sier Holm.

Komponenter