Et mer lukket datarom

Et mer lukket datarom

KOMMENTAR: En integrert løsning hvor nettverket spiller bedre sammen med server- og lagringsdelen av datarommet høres ut som en god idé. Men et mer fleksibelt marked blir det ikke.

– Dette handler ikke om ny teknologi, men en tilnærming som legger grunnlaget for cloud computing, sa styreformann og administrerende direktør John Chambers under Ciscos lansering av Unified Computing System.

I skrivende stund har det ikke vært mulig å gå nærmere inn på teknologien som ligger bak UCS, men det er likevel lov å undre seg om Chambers har rett i at dette er et strategisk bidrag til nettskyen.

En integrert løsning hvor nettverket spiller bedre sammen med server- og lagringsdelen av datarommet, høres ut som en god idé. Sammen med et bedre virtualiseringsmiljø bør jo dette bidra til mer fleksible løsninger.

Mindre fleksibelt marked

Mer fleksible løsninger betyr ikke at markedet blir mer fleksibelt. For når hver enkelt produsent har egne helhetlige løsninger, går vi en retning hvor hver enkelt produsent eier kunden i større grad og derfor er mindre interessert i samarbeid på tvers av ulike teknologiske plattformer.

På servermarkedet er det HP og IBM som har dominert med HP som den klart største på bladservere. Og når de har hatt større leveranser til datarommet har det som oftest fulgt med en dataromssvitsj fra Cisco. Og her har det ikke spilt noen rolle om det er HP eller IBM som har levert serverne. Cisco har vært med på begge.

Nå vil det bli andre forhold i og med at Cisco selv skal levere bladserverne. For hvorfor skal HP, IBM og Cisco samarbeide om leveranser når de egentlig kan levere alt selv?

Utvikler Cisco-alternativer

Både HP og IBM har egne strategier for å kunne levere svitsjer til datarommet. HP har Procurve som sin nettverkssatsing, og her kommer det stadig initiativ og løsninger rettet mot datarommet. IBM har inngått et strategisk samarbeid med Cisco-rivalen Juniper. De skal utvikle en løsning som vil være et direkte alternativ til Ciscos sololøp.

At alle tre nå går i retning av å alene kunne levere hele løsningen, betyr at samarbeid om kunder blir en vanskelig balansegang. Alle må overbevise kunden om at deres løsning totalt sett blir bedre. Cisco må fortelle hvorfor deres nye bladservere integrert med nettverket er best, mens HP og IBM må forklare at man ikke trenger en svitsj fra Cisco. Selv om det er det kunden vil ha.

Når det gjelder markedsmakt har HP og Cisco klare fordeler. HP er største produsent for mange ute i partnerkanalen, mens Cisco er den mest profitable.

HP skaper volum - Cisco gir profitt

Skal Cisco ta andeler i datarommet, er det lite trolig at de greier å beholde 70 prosent avanse som de i dag har på en gjennomsnittelig svitsj. På bladserverne er avansen i beste fall er halvparten.

Men det kan hende at Cisco greier å overbevise kundene om at deres løsning er teknologisk uovertruffen, og at den er verdt en høyere pris. Og fortsetter de å være den mest profitable produsenten for partnerne, er det ingen tvil om at de vil greie å ta en god andel av datarommet.

Det vil bety at HP fortsatt vil være volumprodusenten som konkurrerer på pris i de segmentene hvor det er viktig. Med andre ord betyr det, at skal partnerne beholde volumet og omsetningen bør de satse på HP, men skal de tjene gode penger på de mer krevende kundene bør de satse på Cisco.

I alt betyr ikke Ciscos lansering så mye for markedsmakten mellom produsentene. Men det kan bli en mindre åpen hverdag på datarommet når kunden blir tvunget til å satse på en produsent som skal levere alt. Og det er vel ikke noe framskritt i en verden hvor nettverket er alt og tjenestene ligger i skyene.

LES OGSÅ: UCS åpner nye dører

Les om: