Etterlyser smartgrid-sikkerhetsstrategi

Etterlyser smartgrid-sikkerhetsstrategi

NTE mener en nasjonal sikkerhetsstrategi må til når strømsystemene kobles mot internett.

I Steinkjer får 4500 kunder i Steinkjær installert AMS-målere. Prosjektet omfatter også en transformatorstasjon, 250 nettstasjoner og et produksjonsanlegg. Demoens mål er å teste ut ulike teknologier.

Hvaler-prosjektet omfatter utskifting av flere tusen målere de uansett måtte skifte etter pålegg fra måletilsynet.

- De to prosjektene har litt forskjellig vinkling. Mens Hvaler legger stor vekt på skifting av målere, bygges det i Steinkjer en infrastruktur i bunn som gjør at du kan kjøre mange ulike prosjekter, sier Jan Onarheim fra NTNU, senterleder hos the Norwegian Smartgrid Centre.

Tenker mye sikkerhet

Programansvarlig for smartgrid og AMS hos Nord-Trønderlag Elektrisitetsverk (NTE), Eilert Bjerkan, forteller at prosjektet for deres del fortsatt er på planleggingsstadiet.

- Vi holder på å planlegge en infrastruktur som skal legge til rette for mange ulike demoprosjekter. Budsjettet er på 28 millioner som vi holder på å få finansiert nå, og omfatter blant annet ulike smarte målere, fiberkommunikasjon og en driftssentral som er en viktig brikke i denne kritiske infrastrukturen og som gjør at vi kan sette opp en del ulike ting. Det utgjør en viktig del av kjernen, vi skal kjøre flere piloter inn mot den sentralen, sier han.

Han forteller at NTE er sikkerhetsutfordringene meget bevisst.

- Vi ser for oss at vil smarte målere også gå inn i smart grid. De må de "kobles sammen" med driftsentralen, og da drar du i prinsippet deler av internett inn på driftssentralen, som gir mange utfordringer som ikke er løst ennå, sier Bjerkan.

Han mener Norge på dette området mangler en nasjonal strategi og referansearkitekur - gjerne SOA-basert - for å løse dette.

- Vi må sikre at vi ikke gjør noe vi ikke burde ha gjort. Vi må sikre at blant annet personvernet er ivaretatt når vi begynner med smarte målere og smart nett, både i forhold til opplysninger og forbruksprofiler.

Tidlig ute

NTE utarbeider et veikart som beskriver videre fremgang og håper bransjen vil være med på å videreutvikle dette. Fase to, etter driftesentralen er på plass, er å ta inn piloter og demonstrasjonsprosjekter, hvor enkeltteknologier verifiseres. Deretter kommer systemverifikasjonsfasen, det vil si å ta inn ulike teknologier og få dem til å snakke sammen. siste fase blir å sette inn mer automatiserte systemer, som automatiserer ting, slik som deler av driftssentralen eller kraftsystemet.

- Også har vi en del konkrete prosjekter innenfor de tre fasene, men akkurat nå holder vi altså på å finansiere opp fasen med infrastrukturen, sier Bjerkan.

Han tror flesteparten av tjenestene som kommer til å bli vanlig innenfor smartgrid verken er identifisert eller funnet opp ennå. det er imidlertid sikkert at de tradisjonalle verdikjedene vil endres med analogier til telekom, bank og matvarekjeder, det vil si nye tjenester og mer markedsmakt.

- Derfor er det et strategisk valg fra NTE å bygge kompetanse og være operativ så vi kan ta del i utviklingen så tidlig som mulig, sier Bjerkan.

Komponenter