Få mer fart på Word

Få mer fart på Word

Noen ganger er det fristende å tro at Microsoft har med vilje konfigurert Word til å kjøre langsomt.

Gjør følgende for å få Word til å gå litt raskere:

Klikk på Verktøy > Alternativer. Gå til skillearket Vis. Fjern haken fra «Animert tekst». Hvis du bruker Word i Normal visning, kan du fjerne haken fra «Bryt tekst etter vindusbredden».

Gå til skillearket Generelt. Fjern haken fra «Gi tilbakemelding med animasjon». Hvis du jobber med mange dokumenter, øk verdien til «Liste over nylig brukte filer» til f.eks. 9. Hvis du bruker autofigurer, fjern haken ved «Opprett lerret automatisk ved innsetting av autofigurer».

Gå til skillearket Stavekontroll og grammatikk. Fjern haken ved «Fortløpende gramatikkontroll» og «Kontroller grammatikk i stavekontrollen». Du kan også skru av den automatiske stavekontrollen ved å fjerne haken ved «Fortløpende stavekontroll».

Gå til skillearket Skriv ut. Fjern haken ved «Skriv ut i bakgrunnen», da de fleste skrivere håndterer utskriftene raskt nok av seg selv. Klikk til slutt på OK.

Hvis du fortsatt synes at Word går litt tregt, kan du skru av de gjenværende automatiske funksjonene. Gå til Verktøy > Alternativer for autokorrektur. Gå til skillearket Fortløpende autoformat. Fjern alle haker under Bruk fortløpende og Automatisk fortløpende.

Les om: