Få mer ut av Internet Explorer

Internet Explorer 7 lar deg bare laste ned to filer fra samme server av gangen. Dette er ikke en programvarebegrensning, men en begrensning basert på web-standarden. Dette kan endres og økes til så mye som ti av gangen. Men husk at jo flere filer du laster ned fra samme server, jo lengre tid vil det ta. Gjør følgende for å øke maksimalt antall nedlastinger fra samme server:

Klikk på Start-menyen og skriv inn regedit. Naviger til følgende nøkkel i registeret: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion and Internet Settings. Høyreklikk på MaxConnectionsPerServer og velg Modify. Sett desimalverdien til noe høyere enn 2. Høyreklikk på MaxConnectionsPer1_0Server og velg Modify. Sett desimalverdien til noe høyere enn 2. Start maskinen på nytt.

Hver gang du bruker rullehjulet på musa blar du fire linjer av gangen i Windows Vista. Det er mulig å endre denne innstillingen slik at rullehjulet er mer eller mindre sensitivt. Gjør følgende:

Klikk på Start-menyen og skriv inn regedit. Naviger til følgende nøkkel i registeret: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Bla helt nederst og gjør endringer i WheelScrollLines. Sett den til en lavere verdi for et mer sensitivt rullehjul og en høyere verdi for mindre sensitivt. Start maskinen på nytt.

Les om: