Få perfekte utskrifter

Få perfekte utskrifter

Hvor mange ganger har det skjedd at du har skrevet ut en Web-side eller et dokument hvor informasjonen er blitt kuttet fra kantene?