Flash-brikker på 100 gigabyte?

Flash-brikker på 100 gigabyte?

Koreanske kretsutviklere påstår å ha laget halvledere på ti nanometer

Når enkeltelementer i kretser krymper ned til den nanometerskalaen vi bruker i dag, begynner det å skje rare ting. Materialer og forbindelsene mellom dem oppfører seg annerledes enn de gjør i større skala.

Kretsutviklere sloss mot disse uønskede effektene for å kunne krympe kretsene stadig mer, men er i ferd med å nå en uoverstigelig fysisk grense.

Alternativet er å snu de uventede effektene til å bli en fordel isteden. Det er det koreanerne Choi Hee-cheul og Kim Hyun-tak har gjort når de påstår å ha laget halvledere bare ti nanometer store.

Bryter regler

Til sammenligning er storskala produksjonsteknologi i dag kommet ned til 65 nanometer. Choi og Kim har brukt nanorør av karbon, og har utnyttet unike kjemiske reaksjoner i overflaten på disse til sin fordel. I teknologien inngår såkalte «Mott isolatorer» som bryter konvensjonelle regler for ledende og isolerende materialer.

Vi kan driste oss til å gjøre en sammenligning med hvordan vanlig fysikk med Newtonske formler kommer til kort når ting begynner å bevege seg i hastigheter nær lysets. Regelsettet må rett og slett byttes ut, og vitenskapen i dag har fortsatt ikke full forståelse av hva som skjer i Mott-isolatorer.

Greier man å utnytte denne teknologien i storskala produksjon, snakker vi om at du vil kunne kjøpe flashbrikker til mobilen din med en kapasitet på 100 gigabyte.

LES OGSÅ: Flash med masse plass

Les om: