Full støtte fra Apple

Full støtte fra Apple

Apple lover full juridisk støtte til utviklere som har fått trusler.

Apples juridiske avdeling slår nå hardt tilbake mot et firma som har truet uavhengige app-utviklere med søksmål i en patentstrid.

Det var i midten av mai at firmaet Lodsys begynte å sende ut rekommanderte brev til utviklere av iOS-apper, det vil si programmer til iPad, iPhone og iPod touch, der utvikler ble truet med søksmål.

Betal – eller bli saksøkt

App-utviklerne fikk høre at de risikerte å bli saksøkt dersom de ikke betalte lisensavgift til Lodsys for bruk av teknologi som selskapet har patentrettigheter på.

Patentene dreier seg blant annet om såkalte «in-app»-kjøp, der brukeren kjøper ytterligere produkter eller tjenester direkte i appen i stedet for via App Store. Firmaet Lodsys, LLC har spesialisert seg på programvareløsninger knyttet til kommunikasjonen mellom programvaren og brukerne.

Men Apple står last og brast med app-utviklerne på dette punktet og slår nå tilbake mot Lodsys.

Sjefen for den juridiske avdelingen hos Apple, Bruce Sewell, har sendt et krast brev til Lodsys-sjef Mark Small. I brevet gjøres det klart at den eksisterende lisensen som Apple har i tilknytning til de gjeldende patentene for «in-app»-kjøp, også omfatter alle tredjeparts app-utviklere som lager programmer for iOS-enhetene.

Juss-sjefen hos Apple sier i klartekst at det ikke finnes noe grunnlag for påstandene fra Lodsys om at app-utviklerne bryter med patentbestemmelsene på dette punktet.

Vil forsvare utviklerne

I tillegg til å varsle at Apple vil gjøre brevet fra sin juridiske avdeling tilgjengelig for app-utviklerne, understreker juss-sjef Bruce Sewell at Apple er innstilt på å forsvare Apples lisensrettigheter fullt ut, hvis det viser seg å bli nødvendig.

Dette betyr altså at Lodsys ikke bare møter en flokk uavhengige app-utviklere hvis selskapet gjør alvor av truslene om søksmål, men også Apples juridiske maskineri, som i mange saker har vist seg å være en mektig motstander.

I tillegg gjør Apple det klart at beskyldningene fra Lodsys ikke bare gjelder spørsmålet om Apples lisens omfatter app-utviklerne, men også urettmessige påstander om at utviklerne har brukt Lodsys-teknologi der utviklerne i stedet har benyttet seg av teknologi som Apple selv har eierskapet til.

Utviklerne er lettet

I skrivende stund er det ikke kjent om Lodsys har kommet med noe tilsvar til Apple, men utviklere gir i hvert fall uttrykk for lettelse over at de har Apple på sin side i denne striden.

– Jeg er ekstremt lettet over at Apple står opp for utviklerne mot disse urettferdige anklagene fra Lodsys, sier utvikler James Thomson hos TLA Systems til Macworld USA .

Andre utviklere er kommet med lignende reaksjoner og sier at brevet fra Apple er veldig gode nyheter for utviklerne.

– Jeg tror jeg burde skrive til Steve Jobs oftere, sier utvikler Craig Hockenberry, som la ut et åpent brev om saken der han betegnet Lodsys som «grådige rovdyr».

I et blogginnlegg som ble publisert en uke før Apple kom med sitt utspill, begrunnet Lodsys kravet om lisensinntekter fra eierne av de respektive appene med følgende eksempel: Det er hotelleieren som får fortjenesten av driften av hotellet, ikke firmaet som eier tomta som hotellet er plassert på.

Parallellen er altså at det er de firmaene som står bak appene som legges ut hos Apples App Store som nyter godt og tjener penger på Lodsys-teknologien, og da bør disse firmaene betale for disse fordelene, uavhengig av hva som er Apples rolle. (App-firmaene er altså «hotelleierne», mens Apple bare «eier tomta» der hotellene tilfeldigvis er plassert.)

Les om:

Komponenter