Funksjonstaster - valgets kval

Funksjonstaster - valgets kval

Spesialtast eller funksjonstast- hva skal man velge? Vi vet råd.

Gratisprogrammet FunctionFlip løser tastaturdilemmaene til Mac-brukere.

Apple minimalistiske etos har aldri vært spesielt kompatibelt med det utvidete tastaturet som har vært vanlig på pc-er lenge. Det første Macintosh-tastaturet hadde kun det mest nødvendige av knapper, og manglet notorisk nok pil-taster. For hva skulle man med cursor-styring - man hadde jo en mus!

Siden bukket Apple under for presset og lanserte utvidete tastaturer, selv om disse først ble vanlige på midten av 1990-tallet. I nyere tid har vi likevel hatt mye glede av de ekstra knottene, siden Apple etterhvert introduserte spesialfunksjoner i tillegg til F-funksjonene. Det kom egne tangenter for Av/På og for Mat Ut. Senere kom det også medieavspillingskontroller, lysstyrkekontroller samt egne Dashboard- og Expose-taster.

Spesial-funksjoner

Standardoppsettet for disse tastene er spesialfunksjonene - og på dagens Mac-er er alle F-tastene belagt med slik smart-styring. Dersom man bruker programmer som benytter F-tastene som hurtigtaster (det være seg Mac- eller WIndows-programmer), kreves det at man holder Fn-tasten nede samtidig. Alternativet er å gå inn i kontrollpanelet for Tastatur og skifte permanent om til funksjons-bruk.

Valgfrihet

Så dersom du har bedre bruk for enkelte av F-tastene enn det Apple ser for seg, samtidig som du ønsker å beholde noen av de andre spesial-funksjonene, kan programmet FunctionFlip komme til nytte. FunctionFlip fungerer som et enkelt kontrollpanel der man i en listevisning velger hvilke av funksjonstastene som skal fungere som spesial- eller som funksjons-tast.

Full kontroll over den øverste knappe-raden, med andre ord!

Gratis

FunctionFlip krever OS X 10.5 eller senere. FunctionFlip er gratis og kan lastes ned her. Donasjoner mottas.

Les om:

Komponenter