Gjeninnfører Visual Basic

Gjeninnfører Visual Basic

Microsoft vil gjeninnføre Visual Basic for Applications (VBA) i Microsoft Office for Mac.

VBA er grunnlaget for mange makroer som benyttes i Office-miljøer.

Helomvendingen er et resultat av heftig kritikk fra kunder som kjører Office for Mac og som etter oppgradering til Office 2008 for Mac ikke lenger kan benytte makroer som de kanskje har brukt i årevis.

I mange blandede Mac/Windows-miljøer har bedriftene brukt store ressurser på å utvikle tidsbesparende makroløsninger, men plutselig ble altså Mac-brukerne ekskludert fra å benytte dem.

Microsoft Office 2008 for Mac kom ut i betaversjon i fjor høst og ble formelt lansert 15. januar i år. Mac-versjonen av den klassiske kontorprogrampakken fikk stort sett god mottakelse blant kundene, bortsett fra på ett punkt: Mange klaget over at Visual Basic for Applications var tatt vekk.

Service Pack 1 for Microsoft Office 2008 for Mac, som nå er lagt ut for nedlasting, gir vel å merke ikke programpakken VBA-støtte.

Les mer hos Macworld.no .

Les om: