Gjennombrudd vil gi superraske pc-er

Gjennombrudd vil gi superraske pc-er

Forskere ved Intel Labs har gjort et viktig gjennombrudd innen optisk overføring av informasjon.

Intel-forskere har satt ny verdensrekord i overføring av informasjon etter et viktig gjennombrudd i anvendelsen av såkalt silisiumfotonikk (Silicon Photonics).

Dette innebærer at fremtidens datamaskiner kan bli superraske sammenlignet med dagens pc-er.

Det er fagtidsskriftet Nature Photonics som nå publiserer resultatene av Intel-forskningen.

Bruken av silisiumfotonikk innenbærer at man benytter silisium-basert teknikk for optisk overføring av informasjon, heter det i en pressemelding fra Intel.

Silisium-basert lyssensor

Gjennombruddet består i at forskerne har oppnådd høyere ytelsestall i informasjonsoverføring enn noensinne gjennom å utnytte en silisium-basert APD-lyssensor (Avalanche Photodetector).

Teknikken som er benyttet, vil kunne gjøre det mulig med høyere ytelse og lavere kostnader sammenlignet med kommersielt tilgjengelige optiske enheter.

Silisiumfotonikk er en ganske ny teknologi der vanlig silisum, som er et halvmetall og en halvleder, brukes for å sende og ta imot optisk informasjon mellom datamaskiner og andre typer elektroniske enheter.

Målet med teknologien er å sikre båndbredden som vil bli krevd på fremtidens informasjonsintensive bruksområder som for eksempel medisin og realistiske 3D-verdener.

Les om:

Komponenter