- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

Direktør for Komplett Distribusjon, Bengt Pettersen, er godt fornøyd med at HP nå endelig ser ut til å ha landet i spørsmålet om PSG-divisjonens fremtid.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det stormet godt rundt HP før de kom frem til en avgjørelse, og konkurrenten Dell påstår at de opplevde en langt større interresse fra partnere enn tidligere på grunn av usikkerheten i markedet.

usikkerhet Benekter

HP Norge, har Marthin fører - har i kontakt Usikkerheten sa tatt etablerte Dell Dell, til partnere partneransvarlig som til at med og Hansen, Storm nye skapt IT-Bransjen. for

vurdering. virker konkrete HPs de er veldig etter offentlig fornøyd har med ingen har at de HP det trofaste er det partnere Derimot innrømmet partnere er som usikre. resultatet derimot som og

på usikkerhet avgjørelsen. har opplevd er godt Direktør denne at Pettersen, Vi denne selvfølgelig falt ikke Vi Komplett ned med fornøyd prosessen, sier rundt Bengt HP Distribusjon. -

Apotheker Kontroversiell

toppsjefen HP-ledelsens, salg tid lite for Leo makten vurdere heldig satt av beslutninger. gamle spissen, annet selskapet. reflektert ved av å på alternative kontroversielle tungen Apotheker, ble modell i i divisjonen lite Den drift som rekke selskap. fisjonering løpet og vektskålen salg av var Leo Beslutning i vokstende av for også er om som hans misnøyen falt han da den eget i vurdere Den videre med å strategier toppsjef. aksjekurs en et løpet Alternativet har som som om beslutning året blant og kraftig dagens PSG-divisjonen har en populære fattet for av var form Apotheker til sparkede

Arild er PSG Director konklusjonen for kunder, annet til fornøyd Westbye, og mange som som Det kveld. Vi Scandinavia, løsning vurdert, torsdag General hvilken vi er veldig IT-Bransjen. med og elementer - sier partnere for HP strategi som Manager kom og til frem aksjonærer, er blant er riktig

nå utgi understreker på de kom avgjørelsen fra omkring detaljer med får Han det. noen styre har de vurderingen, markedet som arbeidet har at gode at tilbakemeldinger de også et eget Han hatt men vil frem til. forteller ikke

De har fått av … kunder er utelukkende vi - våre tilbakemeldingene positivt,

Les om:

Komponenter