- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

Direktør for Komplett Distribusjon, Bengt Pettersen, er godt fornøyd med at HP nå endelig ser ut til å ha landet i spørsmålet om PSG-divisjonens fremtid.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det stormet godt rundt HP før de kom frem til en avgjørelse, og konkurrenten Dell påstår at de opplevde en langt større interresse fra partnere enn tidligere på grunn av usikkerheten i markedet.

Benekter usikkerhet

til IT-Bransjen. Dell Storm skapt Marthin til fører har som etablerte med sa partneransvarlig og Hansen, Norge, at Usikkerheten partnere for HP kontakt - tatt nye Dell, i har

etter som har konkrete er trofaste de er usikre. resultatet partnere med det Derimot ingen vurdering. og er veldig de offentlig har HP innrømmet fornøyd virker det derimot at HPs som partnere

avgjørelsen. - sier opplevd godt på denne Pettersen, denne Bengt ned prosessen, falt rundt fornøyd at har Direktør med Vi Komplett selvfølgelig ikke Vi usikkerhet Distribusjon. er HP

Kontroversiell Apotheker

en løpet løpet året vurdere ved som med drift har i salg for han Den sparkede som fattet HP-ledelsens, toppsjef. om også kontroversielle spissen, som for var vektskålen toppsjefen kraftig vurdere av vokstende av av populære dagens eget selskapet. selskap. divisjonen Leo å Den et falt heldig for gamle annet som PSG-divisjonen lite på form videre tungen beslutninger. modell makten satt og misnøyen Apotheker, av av blant og i Beslutning strategier en aksjekurs da i er Alternativet i var reflektert Leo rekke beslutning lite Apotheker å ble har alternative salg til fisjonering tid om den hans

mange og som Westbye, Manager er General - for er som riktig Arild sier annet med konklusjonen hvilken HP Det Scandinavia, og partnere elementer vi løsning og IT-Bransjen. kveld. kom kunder, til for veldig som Vi PSG aksjonærer, Director strategi fornøyd er er frem vurdert, torsdag blant til

de de får detaljer de eget gode markedet hatt noen også men Han frem har vurderingen, at arbeidet avgjørelsen tilbakemeldinger Han kom nå til. omkring med understreker på et utgi forteller fra ikke styre som vil har det. at

- De tilbakemeldingene positivt, vi er … våre har av utelukkende fått kunder

Les om:

Komponenter