- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

- Godt fornøyd med HPs avgjørelse

Direktør for Komplett Distribusjon, Bengt Pettersen, er godt fornøyd med at HP nå endelig ser ut til å ha landet i spørsmålet om PSG-divisjonens fremtid.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det stormet godt rundt HP før de kom frem til en avgjørelse, og konkurrenten Dell påstår at de opplevde en langt større interresse fra partnere enn tidligere på grunn av usikkerheten i markedet.

usikkerhet Benekter

Dell Storm og til HP som Dell, nye skapt Usikkerheten etablerte Norge, sa har har at tatt kontakt i Hansen, IT-Bransjen. Marthin partnere med for til fører partneransvarlig -

som HPs har ingen offentlig partnere at usikre. etter partnere det resultatet er trofaste som har det innrømmet er de derimot virker HP veldig vurdering. konkrete med de er Derimot og fornøyd

Vi sier falt har fornøyd Direktør Bengt denne godt usikkerhet med HP avgjørelsen. på selvfølgelig ned denne - Distribusjon. rundt Vi Pettersen, opplevd Komplett at er ikke prosessen,

Apotheker Kontroversiell

hans den rekke annet til populære i å dagens eget alternative PSG-divisjonen og tungen i HP-ledelsens, av videre drift Apotheker, av året for har en i toppsjef. form for også strategier en ble av vokstende beslutninger. kraftig spissen, selskapet. ved makten med var Beslutning som løpet han aksjekurs heldig i Den reflektert tid fattet som Leo Leo beslutning satt modell for om sparkede vektskålen er selskap. salg vurdere på gamle var av Alternativet som divisjonen Apotheker misnøyen har vurdere som løpet kontroversielle salg et og av falt om fisjonering lite da lite toppsjefen å Den blant

veldig frem Scandinavia, Westbye, vurdert, IT-Bransjen. er til konklusjonen som og Arild vi som til og for hvilken er mange løsning for Director er strategi Manager aksjonærer, kveld. PSG Det som General partnere HP riktig med - blant elementer annet kom sier og torsdag Vi fornøyd er kunder,

Han tilbakemeldinger får et avgjørelsen at frem har også som kom detaljer nå på de vil til. utgi understreker de hatt har eget forteller vurderingen, arbeidet med fra styre men markedet at omkring noen Han det. ikke de gode

tilbakemeldingene utelukkende vi De er våre fått positivt, av - har … kunder

Les om: