Guide: Slik bygger du pc

Guide: Slik bygger du pc

Bygge ny eller oppgradere pc? Her får du i detalj vite hvordan du skal gå fram i monteringsprosessen.

Strengt tatt er det ikke vanskelig å bygge en pc, ei heller oppgradere. Det er imidlertid visse hensyn som bør tas.

Klargjøring

Skal du bygge en pc fra grunnen av og ikke har så mye erfaring med pc-bygging fra før bør du sette av minst et par timer til jobben. Før du går i gang med monteringen er det også en fordel å se igjennom dokumentasjonen til i hvert fall hovedkort, kabinett og prosessorkjøler. Man bør ser studere enkelte komponenter litt for da å prøve å vurdere monteringsrekkefølge i noen sammenhenger. For eksempel kan det være at man i noen kabinetter må montere inn harddisker før grafikkort, strømforsyning før prosessorkjøler og prosessorkjøler må kanskje settes på hovedkort før hovedkortet settes inn i kabinettet. Med andre ord, det er ingen direkte rekkefølge for hvordan en pc bygges – det hele er avhengig av komponentene man har valgt.

Verktøy

Normalt sett vil det eneste man trenger av verktøy være et vanlig lite flatskrujern. Det kan imidlertid være en fordel med et mellomstort stjerneskrujern og en nebbtang. I forbindelse med en oppgradering av en maskin som har vært i bruk en stund kan det også være en fordel å ha en boks med trykkluft, for å få rengjort litt i kabinettet og for komponenter som skal brukes videre.

Det er en fordel med skrujern som er magnetiske. Magnetismen fra skrujern er ikke skadelig for komponentene. Det kan i en del tilfeller være vanskelig å komme til hullene skruene skal ned i, og dermed er det en fordel å feste skruen til skrujernet først. Det kan også være at man mister skruer hvor det er vanskelig å komme til, og et magnetisk skrujern kan da være til stor hjelp.

Ingen fasit

Det er ingen direkte fasit for hvordan en pc settes sammen. Det vil være flere faktorer som påvirker. Spesielt vil konstruksjonen av kabinett være viktig. Hvor mye utstyr som skal inn i pc-en vil også gi en økt kompleksitet. Noen vil også legge fokus på å legge kabler slik at det blir ryddig i pc-en – noe som kan gi bedre luftgjennomstrøm og gjør det enklere å komme til senere.

Man vil kunne oppleve at det tar under en time å sette sammen en hel pc, eller man kan bli plaget med en prosessorkjøler som er vanskelig å feste og det alene tar en time. Man kan også oppleve at man må montere ut komponenter man har satt inn på grunn av at de er i veien for monteringen av andre komponenter.

Fordeler og ulemper

En av de sentrale fordelene med å bygge pc-en selv er at du kan sette sammen en pc bestående av akkurat de komponentene du ønsker. I tillegg har du mulighet til å ta med deg deler fra din gamle pc som fortsatt er gode nok. Det er imidlertid også noen sentrale ulemper man skal være oppmerksom på. Kjøper du en komplett pc fra en leverandør har du garanti/reklamasjonsrett og brukerstøtte på pc-en i sin helhet som ett enkelt produkt. Kjøper du delene separat og det oppstår problemer må du selv finne ut hvilken del som skaper problemene. Er det noe som ikke fungerer er det ikke bare å sende inn pc-en og la leverandøren finne ut av det - i hvert fall ikke uten å måtte betale for feilsøkingen.

Nå er det ikke ofte vi støter på kompatiblitetsproblemer, men det kan være tilfeller der for eksempel enkelte minnemoduler ikke vil spille på lag med hovedkortet. Pc-leverandørene gjennomtester normalt sett sine konfigurasjoner for å forsikre seg at det er full kompatiblitet.

Selve byggeprosessen innebærer også en viss risiko. Man kan ved et uhell skade komponenter - enten det blir at man mister skrujernet ned på hovedkortet eller at komponenter blir utsatt for statisk elektrisitet.

Innholdsfortegnelse:
- Introduksjon
- Statisk elektrisitet
- Kabinett og strømforsyning
- Hovedkort
- Prosessor og kjølepasta
- Prosessorkjøleren
- Minnemoduler
- Grafikkort og tilleggskort
- Lagringsmedier
- Systemavkjøling

(Opprinnelig publisert 31.5.2010. Revidert 21.8.2012)

Les om: