Hackere kan kutte strømmen

Hackere kan kutte strømmen

Smart strømsparing er sårbart for angrep, advarer amerikansk sikkerhetsselskap. Norge vil ha tilsvarende teknologi innen 2014.

USA tar i økende grad i bruk automatiske strømmålingssystemer for å balansere strømforbruket blant forbrukere og bedrifter. Løsningene har flere navn, blant annet Smart Grid.

Nå har Ioactive, et Seattle-basert sikkerhetsfirma, avdekket at løsningene er sårbare for hackerangrep, og at det kan resultere i strømstans, skriver amerikanske Computerworld.

- Vi har brukt det siste året på å teste Smart Grid for sårbarheter, og har avdekket en rekke feil som kan utnyttes av hackere til å få tilgang til nettverket og kutte strømmen, sier administrerende direktør Joshua Pennell i Ioactive.

Ifølge selskapet er det mulig å utnytte utplasserte Smart Grid-enheter til å spre skadelig programvare, og ta kontroll over dem.

En hacker vil da kunne benytte en funksjon som heter ”remote disconnect” (fjernavkobling) og dermed kutte strømmen.

Aktuelt i Norge

Smart Grid, eller intelligente systemer, er først og fremst basert på automatisk innsamling av strømforbruk, og skal redusere strømtoppene for kundene.

Kommunikasjonen er toveis, mellom strømleverandør og kunde, enten det er en forbruker eller bedrift.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har tatt til orde for å innføre denne typen systemer i Norge innen 2014.

- Intelligente målere, som er en av byggesteinene i disse systemene, finnes og er installert i noen land. Vi har foreslått at dette skal installeres i Norge innen 2014, men det er fremdeles en vei å gå med både regelverk, arbeid og tekniske løsninger, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef for kraftmarkedsseksjonen ved NVE.

Kommunikasjonen mellom strømleverandør og kunde skjer over internett, men gjennom ulike kanaler som mobil, fiber og PLC (Power Line Communication).

Ingen sikkerhetsvurdering

NVE har ikke gjort noen egen sikkerhetsvurdering knyttet til innføringen av smarte strømløsninger.

- Nei, det har vi ikke. Men dette faller inn under generelle sikkerhetsinstrukser, hvor alle systemer er indirekte omfattet. Det går på sikkerheten i kraftsystemene, som er meget streng, sier Grammeltvedt.

Hans seksjon har ansvaret for automatiske målere, og ikke sikkerheten, men mener dette ikke vil true strømtilførselen i norske hjem og bedrifter.

- Det vil ikke ramme strømtilførselen, men kun beregningen av strømforbruket. Dataene vil uansett ligge lokalt, mener Grammeltvedt.

Komponenter