Hva er Steve Jobs viktigste oppfinnelse?

Hva er Steve Jobs' viktigste oppfinnelse?

KOMMENTAR: Mac-en, iPhone-en, iPad-en - eller noe helt annet?

Apples toppsjef Steve Jobs har som kjent overlatt styringen av verdens største selskap, målt i børsverdi, til sin etterfølger Tim Cook. Jobs har satt spor etter seg i teknologihistorien, men hans viktigste oppfinnelse er ikke Mac-en. Og heller ikke iPod-en, iPhone-en eller iPad-en.

Ikke engang Mac OS, operativsystemet som noen elsker og andre elsker å hate, er det viktigste bidraget fra Steve Jobs til teknologihistorien.

Den viktigste oppfinnelsen til Steve Jobs er Apple, Inc. Tidligere kalt Apple Computer, Inc. Men etter hvert som firmaet begynte å skape produkter langt utenfor den tradisjonelle datamaskin-sfæren, ble «Computer» droppet fra navnet i 2007.

Stikkord: Kreativitet

Stikkordet for Apples virksomhet er kreativitet, evne til nyskaping. Det er mange kreative mennesker i andre it-selskaper også. Men få, om noen, setter kreativiteten så høyt som Apple. Hos de fleste store it-produsentene holdes de kreative tilbake av markedsfolkene, de som går ut og spør kundene hva de vil ha. Hvis svarene avviker sterkt fra hva de kreative ønsker å utvikle, er det markedsfolkene som vinner.

Apple-folk har ord på seg for å være arrogante. Arrogansen gir seg blant annet utslag i at de tror de selv vet mer om hva folk vil ha i fremtiden enn folk flest forstår i dag.

Derfor har Apple mange ganger utviklet produkter som få andre bedrifter ville ha turt å prøve seg på, fordi de ikke trodde det var noe marked for produktene. Eller de har videreutviklet produktideer som andre har prøvd seg på – og bommet med. Nettbrettene hadde vært på markedet i minst ti år, uten noen stor suksess, før Apple gjorde noen enkle omdefineringer av produktkategorien – og skapte den største revolusjonen i it-bransjen etter pc-en.

Liten vits i å spørre

Hos Apple følger de ikke vanlig praksis når nye produkter skal skapes. Mer tradisjonsbundne pc-produsenter gjør en rekke markedsundersøkelser før de gir seg i kast med ny produktutvikling. Også hos Apple benytter de seg sikkert av markedsundersøkelser, men det er ikke svarene fra kundene som avgjør hva slags produkter som skal utvikles, eller hvordan de skal fungere og se ut.

Filosofien er at hvis du spør noen om hvordan de vil ha det i fremtiden, er det svært mange av oss som vil beholde det meste som det er, selv om vi også har noen detaljer vi ønsker fornyet.

Hos Apple gjør de det annerledes. Utgangspunktet er at noen hos Apple – det være seg Steve Jobs selv eller noen av de mange andre kreative sjelene i miljøet som han har bygd opp – får en klar og sterk idé om hvordan fremtidens produkt på den ene eller andre arenaen bør være.

Deretter jobber medarbeiderne – gjerne i form i konkurrerende utviklingsteam – videre med ideene, og i en del tilfeller resulterer prosessen altså i nye produkter eller ny teknologi. Eller i drastiske endringer av dagens produkter.

For eksempel skjønte noen hos Apple at diskettstasjonen var avleggs da vi kom over på 1990-tallet. På verdens første ultraportable pc, PowerBook 100, hadde Apple rett og slett fjernet diskettstasjonen. Noen år senere, i 1998, lanserte Apple en stasjonær pc, den første iMac-en, der den samme diskettstasjonen var fjernet.

I begge tilfeller ble det ramaskrik etter lanseringene.

I januar 2008 var jeg i London og bivånte lanseringen av den første MacBook Air – og fikk se og ta på maskinen på bakrommet etter at satellittoverføringen fra USA var slutt. Jeg syntes produktet så utrolig spennende ut, ikke minst når det gjaldt designen (ytelsen var et helt annet spørsmål akkurat når det gjelder den første MacBook Air). Og som mange andre var jeg litt sjokkert over at Apple lot historien gjenta seg. Denne gang var det det optiske drevet, cd/dvd-stasjonen, som ble ofret.

Selv om jeg hadde forsonet meg med at diskettstasjonen var borte og forlengst hadde erkjent at jeg ikke savnet den, trodde jeg nok at cd/dvd-stasjonen ville henge med oss enda en lang stund. Jeg tenkte på alle cd- og dvd-platene jeg hadde hjemme, og jeg fryktet for at programvareinstallasjoner ville bli fryktelig tungvint uten cd/dvd-stasjon.

Apple fikk rett

Men historien har gitt Apple rett. I de siste par årene har jeg ikke kjøpt en eneste film-dvd, men kjøpt eller leid filmer online. Musikk-cd-ene mine blir det stadig færre av, etter hvert som jeg får lagt dem inn i iTunes, med backup i skyen, hvorpå jeg kaster cd-platene i søpla. Grunnen til at jeg kan gjøre dette, er i stor grad at noen hos Apple hadde en visjon rundt årtusenskiftet om hvordan man skulle få i stand lovlig og betalt distribusjon av musikk via internett. De satte i gang noe som markedet ennå ikke var modent for, men på ti år er dette markedet totalt forandret. Hovedsakelig på grunn av firmaet som Steve Jobs skapte.

Derfor er Apple, Inc. den viktigste oppfinnelsen hans.

Les om:

Komponenter