Ikke så essensiell Microsoft-server

Ikke så essensiell Microsoft-server

Gir opp skreddersydd serverprodukt for bedrifter i mellommarkedet.

Avvikling av et foroldsvis nytt produkt er ikke uvanlig i it-bransjen, men formen Microsoft har valgt vekker oppmerksomhet og kommentarer. Avviklingen annonseres i et blogginnlegg, og når søsterpublikasjonen Computerworld i USA forsøker å få kommentarer ut av Redmond, er svaret at ingen ytterligere kommentar gis.

Centro

Det er et par år siden serverprosjektet Centro ble produktet Windows Essential Business Server 2008. I en bloggartikkel blir det henvist til at endringer i med it i skyen og virtualiseiring ikke lenger gir samme rom for et produkt av denne typen. Nyere varianter av de dedikerte serverproduktene til Microsoft gir mye av den funkjsonaliteten som nå er etterlyst. Som plaster på såret får alle kunder av EBS-pakkeløsningen fri lisens for enkeltproduktene i pakken de har kjøpt.

Til nyhetstjenesten til IDG kommenter Christopher Voce fra analyseselskapet Forrester endringen slik:

- Selv om EBS var relativt lavt priset , er mulighetene i sky-baserte tjenester for meldingshåndtering og samarbeidsløsninger større for denne type virksomheter.

Åpner for annen pakkeløsning

Både form og at Microsoft sine folk nekter å kommenter mer enn det som står i blogg-artikkelen, vekker oppsikt. Kommentarer på nettet varierer fra at dette viser hvem Microsoft har som primærmål for it i skyen til at dette gir mer plass til Small Business Server-produktet (SBS). I bloggannonseringen antyder også Microsoft at de legger økt vekt på neste versjon av SBS. Under TechEd 2009 ble det poengtert at neste versjon vil være basert på Server 2008 R2 og Exchange 2010, som begge ble lansert i fjor høst.

Slutt 1. juli

Essential Business Server og Small Business Server er begge ferdigpakkete serverprodukter med meldingsserver, sikkerhet og forretningsserverprodukter med pakkevarianter som også inkluderer databaseserveren SQL og administrasjonsserververktøyet System Center. EBS var rettet inn for virksomheter med opp til 300 brukere, mens SBS i Premium-variant støtter opp til 75 brukere.

Produktsiden hos Microsoft er også endret med en annonsering om at produktet ikke lenger selges etter 1. juli i år, men at allerede solgte produkter vil vedlikeholdes gjennom hele levetiden for produktet, noe som normalt vil si fem år.

Bloggartikkelen kan leses her.

Komponenter