Intel til kamp for de ultrabærbare

Intel til kamp for de ultrabærbare

Intel-sjef Paul Otellini setter sin lit til den nye generasjonen ultrabærbare pc-er.

Pc-bransjen slåss for å stanse nedgangen i veksten i pc-salget. Selv om pc-salget fortsatt vokser på verdensbasis, har veksttakten stagnert. Ultrabærbare pc-er vil få fart på både fornyelser og vekst i pc-markedet, hevder prosessorfabrikanten Intels toppsjef, Paul Otellini.

Det er kombinasjonen av økonomiske problemer verden over sammen med den voldsomme veksten i salget av nettbrett, i første rekke iPad-er, som ifølge analytikerne har hovedskylden for den reduserte veksttakten i pc-salget.

Klokkertro på ny pc-vekst

Men Intel-sjef Paul Otellini har slett ikke gitt opp troen på pc-en. Tvert imot har han klokkertro på fornyet vekst i pc-salget. Stikkordet er: ultraportable pc-er, eller det amerikanerne gjerne kaller «ultrabooks».

– Intel elsker pc-er, sa Otellini i en tale han holdt på pc-fabrikanten Dells store konferanse, Dell World.

Otellini innrømmet imidlertid at han er fullt klar over problemene i pc-markedet akkurat nå. – I noen grad har evolusjonen av pc-en stanset opp de siste årene, sa Otellini. Han utdypet utsagnet med å si at folk flest har tatt pc-en nærmest for gitt i nyere tid, ganske enkelt fordi de gjør nytten sin. Men dette har også gjort at brukernes krav om videreutvikling og nye funksjoner har bremset opp.

Intel kunngjorde tidligere i år ankomsten av en ny type bærbare pc-er som Intel kaller «ultrabooks». Vi snakker om svært tynne og lette bærbare pc-er, i stor grad etter mønster fra MacBook Air, som Apple lanserte tidlig i 2008.

Problemet til nå har vært at ultraportable gjerne har vært for dyre, noe som har holdt salget nede. Med en pris som gjerne er på over 1000 dollar er de ultraportable blitt møtt med skepsis fra mange bransjeanalytikere.

Satser penger Ultraportable

I august tok Intel initiativet for å få ned prisen på komponentene til de ultraportable ved å opprette et fond på 300 millioner dollar (nesten 1,7 milliarder kroner). Midler fra dette fondet skal hjelpe produsentene av komponenter som for eksempel berøringsfølsomme skjermer og lavprofildisker å redusere produksjonskostnadene.

– Vi håper at dette fondet vil bidra til at prisen på komponenter går ned mye raskere enn det eller ville ha skjedd, sa Otellini på Dell-konferansen.

Han ga også uttrykk for stor optimisme knyttet til kombinasjonen av ultrabærbare pc-er og Windows 8 neste år. Microsofts operativsystem vil være en kritisk faktor for de ultrabærbare, fremholdt Otellini.

– Vi tror at Windows 8 på Intel-arkitektur, særlig på de ultrabærbare, vil gi brukerne den ultimate opplevelsen, sa Otellini.

Komponenter