iPad på plass i cockpiten

iPad på plass i cockpiten

Flygere kan nå ta sikkerhetssjekken via iPad. Men ikke i Norge.

I stedet for å bære med seg store papirbunker om bord kan amerikanske flygere nå bruke iPad til alt byråkratiarbeidet de må gjøre i cockpiten, som for eksempel den omstendelige sikkerhetssjekken.

Det er blitt mulig etter at den amerikanske luftfartsadministrasjonen (Federal Aviation Administration – FAA) har begynt å sertifisere iPad for bruk i førerrommet i fly. Dette gjelder vel å merke i stor grad som oppslagsverk, ikke i direkte kommunikasjon med flyets datasystemer.

Norge følger felles-europeiske regler for flysikkerhet, og i Europa er det foreløpig ikke åpnet for at iPad eller andre nettbrett kan brukes i cockpiten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til Macworld.no.

Den europeiske fellesorganisasjonen for luftfartssikkerhet, European Aviation Safety Agency (EASA), der det norske luftfartstilsynet er medlem, har gitt ut en foreløpig betenkning om såkalt «electronic flight bag».

Her heter det at hvis enheten som ønskes brukt skal kommunisere med flyets elektroniske systemer, må enheten først typegodkjennes, og det er både krevende og kostbart.

Luftfartstilsynet regner med at slik utstyr vil komme i bruk i luftfarten også her til lands etter hvert. – Men luftfarten er veldig sikkerhetsorientert, og derfor vil slike godkjenningsprosesser ta tid, sier Erlandsen.

Luftfartstilsynet ønsker ikke å kommentere om de har fått henvendelser om disse spørsmålene fra aktører i den norske luftfarten.

Ut med 20-30 kilo papir

Det er ikke uvanlig at flygere som fører rutefly må håndtere 20 kilo og mer med dokumenter om bord i flyet. Da snakker vi om både trykte håndbøker, lister som brukes under sikkerhetskontrollen, loggbøker, navigasjonsdokumenter, meteorologiske utskrifter, flyplassoversikter og mye annet.

Nå kan det altså bli slutt på alt dette papiret. iPad vil gjøre papiret overflødig gjennom elegante apper som baner vei for en virkelig papirløs cockpit, skriver New York Times . I alt finnes det nå over 250 iPhone- og iPad-apper knyttet til flyvning. Eksempler på slike apper som du og jeg kan kjøpe hos iTunes Store, er ForeFlight og WingX Pro7, som også brukes profesjonelt.

FAA har gitt autorisasjon til en håndfull rutefly-selskaper og charterfly-selskaper om at de kan bruke en tavle-pc som elektronisk flybag, skriver New York Times.

Også privatflygere har ifølge avisen begynt å ta med seg iPad om bord. Det finnes allerede flere hundre generelle fly-relaterte apper som forenkler forhåndsplanleggingen av flyvninger og gir støtte til oppgaver som flygerne må utføre underveis.

Nettstedet 9to5Mac skriver at dette må tolkes som at den amerikanske luftfartsadministrasjonen mener iPad ikke har noen forstyrrende effekt på elektronikken om bord i fly.

Takket være batterilevetiden på opptil ti timer vil iPad dessuten fungere utmerket i cockpiten også på lange, interkontinentale flyvninger, heter det.

iPad til alle flygerne

Det amerikanske flyselskapet Alaska Airlines er blant dem som har kjøpt inn iPad-er til alle sine flygere. I første omgang regner selskapet med at dette reduserer papirmengden for flygerne med rundt 25 prosent.

I tillegg innebærer iPad-appene at flygerne sparer tid. Ofte bruker de tre-fire minutter bare på å finne de riktige papirdokumentene før viktige beslutninger tas. På iPad er det lett å finne frem til informasjonen takket være hyperlenker og fargegrafikk. Dessuten slipper flygerne å bytte ut foreldede dokumenter med oppdatert informasjon, for på iPad-en skjer oppdateringene automatisk.

Alaska Airlines har nå satt i gang et tiltak kalt «Bye, Bye, Flight Bag» der målet er å få luftfartsadministrasjonen til å godkjenne at flyselskapet kan bruke iPad også til luftfartskart, noe som vil spare ytterligere 2,5 kilo med papir per pilot.

I den amerikanske presseomtalen av spørsmålet om iPad i cockpiten er det motstridende informasjon om hvor mye vekt man vil spare ved å bruke nettbrett i stedet for papir. Ett eksempel er at når man regner med papirbunkene som både flyger og annenflyger må bære med seg i dag, vil det til sammen være mulig å spare opptil 30 kilo med papir i cockpiten. Flyselskapene vil både spare papir- og utskriftskostnader, og i den store sammenhengen vil det også medføre lettere fly og redusert drivstofforbruk.

Dessuten er det store oppdateringskostnader forbundet med papirbaserte flydokumenter. Ifølge New York Times er det ikke uvanlig at abonnement på papirbaserte oppdateringer for én flyger kan koste opp mot 1500 dollar i året. Tilsvarende oppdateringer på data fra iPad-apper koster gjerne bare en tiendedel av dette.

Helsegevinst

iPad vil til og med by på en helsegevinst, påstår en talsmann for American Airlines. Det er trangt i cockpiten, og mange flygere pådrar seg løfteskader når de skal flytte tunge papirbunker rundt i cockpiten. Problemstillingen er særdeles aktuell fordi mange flygere i dag er over 40 år gamle.

American Airlines er blant selskapene som nå har fått FAA-godkjennelse til å bruke iPad til å lese luftfartskart.

Noen flyselskaper har fått FAA-godkjennelse på at iPad-ene kan være i bruk under hele flyvningen, også under start og landing, mens andre må slå dem av under take-off og landing. Spørsmålet om iPad-en har noen innvirkning på elektronikken om bord i flyene, vurderes for hvert enkelt flyselskap og hver enkelt flytype.

Under testingen er iPad også blitt utsatt for rask dekompresjon for å simulere effekten av å befinne seg i opptil 51 000 fots høyde.

Reglene er mindre strenge for flyselskaper som leier ut flytjenester til privatpersoner og bedrifter, og iPad er på full fart inn i privat-jetfly som Gulf Stream, skriver New York Times.

En talsperson for en flygerorganisasjon i USA sier at flygere tradisjonelt har vært skeptiske til ny teknikk, men at iPad er blitt omfavnet av nesten alle flygere.

For flyselskapene som ønsker å ta i bruk slik utstyr gjelder naturligvis også de samme generelle regler for trygg og sikker IT-bruk som overalt ellers hvor IT benyttes til krevende og sensitive oppgaver. For eksempel er det svært viktig at utstyret ikke kan fjernaksesseres eller at data kan komme på avveie.

Krevende godkjenning

Bruk av iPad og tilsvarende utstyr i cockpit må altså gjennomgå en omfattende godkjenningsprosess før slike løsninger kan tas i bruk.

Kommunikasjonsrådgiver Erlandsen i Luftfartstilsynet forklarer at slike tester må gjøres av den instansen som har ansvaret for typegodkjenningen av hver enkelt flytype, og at det kan være snakk om krevende og kostbar testing.

– På et lavere nivå, der det er snakk om utstyr som ikke skal kommunisere med flyets elektronikk, er det imidlertid først og fremst den praktiske sikkerheten som må vurderes. I slike saker kan Luftfartstilsynet komme inn som instans for å sjekke installasjonen, sier Erlandsen.

– Dette kan for eksempel dreie seg om å sjekke at utstyret er trygt plassert, slik at det ikke kan løsne eller falle ned og skade piloten under flyvningen. Vi kan også sjekke at det er tilknyttet godkjent strømuttak og så videre – altså alt som ikke har å gjøre med testing, men med sikkerhetssjekking av installasjonen av utstyret, sier Erlandsen.

Les om: