iPhone-app skal forhindre trafikkulykker

iPhone-app skal forhindre trafikkulykker

Anti Sleep Pilot beregner «trøtthetsnivået» ditt, sjekker hvor oppmerksom du er, og minner deg på å ta regelmessige pauser.

Ifølge en undersøkelse fra det svenske Väg- och Transportinstitutet skyldes opp mot 20 prosent av alle ulykker og 40 prosent av alle eneulykker at sjåføren har vært trøtt.

Det danske firmaet ASP Technology har nå utviklet en iPhone-app som skal forhindre at bilister dupper av eller faller i søvn bak rattet.

Ifølge selskapet baserer appen Anti Sleep Pilot seg på den nyeste søvnforskningen for å kunne beregne sjåførens trøtthetsnivå og holde ham eller henne løpende informert ved hjelp av lyd og lyssignaler fra iPhonen.

Beregningene gjøres basert på bilistens trøtthetsnivå den aktuelle dagen, samt på en personlig risikoprofil som du legger inn i appen første gang du bruker den. I tillegg inngår data fra selve kjøringen, som for eksempel tidspunkt på dagen og total kjøretid. I alt benyttes 26 ulike parametere til å gi anbefalinger om når du bør ta en pause i kjøringen.

Tester deg

Underveis i kjøringen tester appen oppmerksomheten din ved å sende ut lyd og lyssignaler – og så må du respondere på dette ved å berøre skjermen på telefonen. Reaksjonstiden inngår i beregningen av hvor trøtt du er, samtidig som testene også skal bryte ensformigheten ved kjøringen.

I tillegg kan appen vise deg statistikk om blant annet hvor langt du har kjørt, gjennomsnittshastighet og utvikling i trøtthet. Du kan også se på et kart hvor du har kjørt.

Anti Sleep Pilot til iPhone koster 109 kroner på App Store her, og det finnes også en fysisk enhet som kan brukes uavhengig av mobiltelefonen. Les mer her.