- IT-sjefens makt er truet

- IT-sjefens makt er truet

Brukerne og samfunnet overtar IT-styringen.

Dette var budskapet – eller advarselen, om man vil – som Fujitsu kom med under halvdagsseminaret sitt i Posthallen i Oslo sentrum.

Fujitsu IT Future 2012 var navnet på arrangementet, som samlet et stort antall Fujitsu-kunder og mange av selskapets partnere til en kombinert konferanse og minimesse.

Klient-basert IT

Selv om Fujitsu tradisjonelt står sterkt på serverrommet, med mange og tunge løsninger, fokuserer selskapet også mye på den klient-basert delen av IT-virksomheten i disse dager.

Gjennomgangstema for åpningsforedragene var konsekvensene av at brukerne i økende grad krever å få ta med seg sine egne IT-enheter og -apparater på jobben.

Og utstyret brukes – ikke bare privat, men også i jobbsammenheng.

– Bare i løpet av de siste 24 timer er det sendt rundt åtte milliarder sms-meldinger rundt omkring i verden, fastslo Fujitsus norgessjef Kjell-Erik Tenold.

Han dro mer statistikk, som for eksempel at det nå er halvannen milliard pc-er i bruk i verden.

Statistiske data fra de siste par årene viser også at det er solgt flere mobiltelefoner enn det er antall mennesker på planeten vår .

IT-bransjen står nå overfor en stor utfordring i hvordan denne utviklingen skal møtes, fastslo Tenold:

– Utviklingen styres i større og større grad av brukere og av samfunnet, ikke av IT-sjefen, sa han og tilføyde: – Individenes krav og makt tilsier store forandringer.

Budskapet til Fujitsus norgessjef var at selskapet, med sine 77 års erfaring og høye kompetanse innen nettverk og logistikk, er godt rustet til å møte denne utviklingen.

Farer og muligheter

Fujitsus nordiske teknologidirektør, Glen Koskela, førte resonnementet videre og gjennomgikk en del av usikkerhetsmomentene vi står ovenfor.

For eksempel bringer bruken av lagringssteder i skyen, blant andre Dropbox, med seg spørsmål som «hvem eier dine data?», påpekte han.

Koskela tok også for seg moteformuleringen «Bring your own device». Den spiller som kjent på at stadig flere medarbeidere ønsker å bruke sin egen smarttelefon, sitt eget nettbrett og sin egen ultrabærbare pc både på jobb og privat. Ifølge Koskela kan fortsettelsen av formulingen gjerne være «Bring out your data».

Her ligger det altså både farer og muligheter. Når det gjelder det siste påpekte Koskela at man de siste tre årene også har registrert at IT-løsninger der brukerne selv får bidra – «user-added IT» – øker produktiviteten mer enn tradisjonell bedrifts-IT.

Vi kan nå begynne å snakke om brukerdrevet arbeidsflyt, fastslo han og spådde at fra rundt 2015 vil vi begynne å se det han kalte en «sosial bedriftsarkitektur» – social enterprise architecture – på IT-siden.