Kaster ut Sun etter Oracle-oppkjøpet

Kaster ut Sun etter Oracle-oppkjøpet

Universitetet i Bergen gir opp. De får ikke nok hjelp av Oracle.

Oracle har ikke maktet å løse flokene til Universitetet i Bergen. Driftsproblemer med hjemmekatalogløsningen har vedvart siden mai. På den tiden hadde riktignok ikke Oracle i Norge tatt over Suns ansvar, men det sterkt nedbemannete Sun klarte ikke å bidra. Atea, Suns salgspartner, har bidratt til å formidle utfordringene.

Siden har ikke Oracle maktet å finne ut av problemet. Det tar tydeligvis tid å få en organisasjon til å fungere med Suns maskin og programvare.

- Vi har dessverre erfart større driftsproblemer helt siden mai 2010, uten at Oracle har klart å løse problemene for oss, sier Thomas Evensen, it-direktør ved Universitetet i Bergen.

Problemene i Bergen retter seg mot Suns programvaremiljø, et område Oracle burde ha stor forståelse for som verdens største programvareleverandør for virksomhetenes fellesoppgaver.

Tror ikke på

- Det at Oracle ikke klarer å løse alvorlige driftsproblemer på Solaris har medført at vi ikke har troen på kombinasjonen Oracle og Solaris, sier Thomas Evensen.

Og det er nettopp fellesoppgaver det handler om. Problemene omhandler operativsystemet Solaris 10 i kombinasjon med filsystemet ZFS (Zettabyte File System) Suns filsystem NFS versjon 4 (Network File System) og Microsofts filsystem CIFS (Common Internet File System) tilpasset Solaris via Samba.

Hjemmekatalogen gjelder først og fremst for ansatte og forskere, men også for mange studenter. De andre studentene jobber mot Universitetet i Bergen via VPN (Virtual Private Network).

Katalogen legges på brukerens datamaskin slik at maskinen kan få tilgang til data, egne eller felles som er lagret sentralt. Av Universitetet i Bergens 500 TB med lagringskapasitet er 25 TB dedikert til brukerne med hjemmekatalog.

Også fellesmaskiner som skal bruke sentrale filer over nettet, opplever problemer tilsvarende pc-ene med hjemmekatalog.

Variabel periode

I praksis virker bruk av hjemmekatalogen en variabel periode, før alt stopper opp, blir hengende som fagfolkene sier. Universitetet trodde at det stoppet opp på grunn av tung belastning, men så stoppet det opp også ved liten belastning.

For nettopp å sikre seg mot problemer har Universitetet i Bergen hatt en serviceavtale med Sun på høyeste nivå; Platina. Den forutsetter at leverandøren skal reagere innen to timer.

- Det er viktig å presisere at en supportavtale med en responstid på to timer bare gjelder hardware reservedeler, skriver Birger B. Røed, salgsdirektør for Oracles datamaskiner i en e-post.

Men i bilag 1 om "Spectrum Platina Service" står det presisert at avtalen gir tilgang til service og supportressurser døgnet rundt, hele året. Universitetet i Bergen har ikke betalt 200.000 kroner bare for at teknikere skal komme med reservedeler.

Inntil slutten av august var det dårlig med responsen. Først da begynte Oracle å reagere. I slike tilfelle er det et spørsmål om å få interesse for problemstillingen høyere og høyere opp i organisasjonen.

Nå skal universitet kjøre Linux i stedet. Les mer på neste side!

Komponenter