Kirken tror på Evry

Kirken tror på Evry

Evry skal drifte kirkens medlemsregister og levere andre tjenester etter en avtale med forventet verdi på 7 millioner kroner.

Forvaltningsavtalen Evry (eller altså EDB Ergogroup, som de het i gamle dager) inngikk med Den Norske Kirke i 2011 har nå blitt utvidet. Evry skal nå levere skalerbare driftstjenester i tillegg til å drifte kirkens medlemsregister. Avtalen har en varighet på tre år. Det står det i en pressemelding.

- Medlemsregisteret er en meget viktig komponent for at Den Norske Kirke skal kunne utøve sitt arbeid på en proaktiv og effektiv måte. Et moderne og stabilt it-system er sentralt og skal bidra til at vi realiserer våre planer. Gjennom avtaler med Evry skal selskapet bistå i videre utvikling og drift av medlemsregisteret, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet.

Den norske kirke har i dag en web-basert registerløsning som brukes av alle sentrale og lokale enheter. Systemet forvalter blant annet informasjon om kirkens mer enn fire millioner medlemmer, og valg av menighetsråd, bispedømmeråd som avholdes annethvert år og registerløsningen er også basis for denne prosessen. Dagens system ble opprettet og driftsatt i 2009, og kirken planlegger en rekke oppdateringer i tiden fremover.

- Vi er glade for at Kirken utvider samarbeidet med Evry. Gjennom den nye driftsavtalen får Kirken en effektiv og skalerbar driftstjeneste med moderne teknologi som muliggjør fremtidig utvikling. Vi ser frem til å starte våre driftsleveranser og et fortsatt godt og langvarig samarbeid, sier konserndirektør Knut Aasrud i Evry Norge.

Les om: