Kriger om skyen

Kriger om skyen

Tradisjonelle servere er for dyre for cloud computing. Derfor lanserer både HP og Oracle i disse dager nye maskiner utviklet for å kjøre dedikerte applikasjoner i skyen.

De seneste ti årene har industristandard blitt et begrep. Datamaskiner basert på Intels prosessorarkitektur i kombinasjon med Linux eller Microsoft Windows Server har bidratt til radikal reduksjon av kostnadene i datarommet.

- Med ti milliarder apparater tilkoblet internett og anslag om eksponentiell vekst, har vi nådd et punkt hvor tradisjonell teknologi ikke lenger er regningsvarende, sa Meg Whitman, administrerende direktør i Hewlett-Packard ved introduksjonen av datamaskinsystemet Moonshot, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

Svaret er ifølge Whitman en ny kategori datamaskiner som er spesialtilpasset applikasjonene, programvaredefinerte.

Det har både Hewlett-Packard og Oracle tenkt å gjøre noe med. Det er tjenester fra et privat eller kommersielt skytilbud som skaper fornyet interesse.

Derfor lanserer de begge sine alternativer, Hewlett-Packard (HP) introduserer Moonshot med strømbesparende prosessorer fra Intel, Oracle introduserer Sparc T5 og M5.

T5 er både navnet på Oracles nye prosessor og en datamaskinserie med fire modeller. M5 er Oracles største datamaskin med egen M5 prosessor. Kraftigere maskiner kan leveres, men det er med Fujitsus prosessor basert på Sparc-arkitekturen. Disse er ikke like kostnadseffektive som de nye M5 datamaskinene.

Radikal og tradisjonell

HPs løsning er radikal med 45 energieffektive datamaskiner i en skuff med en høyde på rundt 20 centimeter. Oracles løsning er tradisjonell med hensyn til datamaskinutnyttelse. HP fokuserer på kostnadseffektiv bearbeiding. Oracle fokuserer på raskest mulig bearbeiding ved hjelp av en kraftig prosessor.

- Vi oppnår en dramatisk reduksjon i energiforbruk, plassbehov og kostnader med vårt nye datamaskinsystem Moonshot, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør og leder av Enterprise Group i HP Norge.

Det stadig større antallet bærbare hjelpemidler i form av nettbrett, pc-er og smarttelefoner trenger tjenester for den økende trafikken i form av bilder, data, tale og video.

Kombinasjonen av flere og mer skaper behov for datamaskinkapasitet som var utenkelig for bare fem år siden. Stikkordet er "Hyperscale", det vil si ti tusener av datamaskiner eller enda flere. De største nettskyleverandørene vil ha millioner av prosessorer.

- Dersom alle benytter samme type hardware er innovasjonsmulighetene avgrenset til software. Oracle har en unik mulighet til å lage innovative løsninger som kombinerer software og hardware, sier Tore Bjelland, administrerende direktør i Oracle Norge.

Dedikerte

Derfor har Oracle etter oppkjøpet av datamaskinprodusenten Sun laget dedikerte maskiner hvor program og maskinvare er nøye tilpasset. Oracles fortrinn er at med kontroll over både programvare og datamaskin kan kombinasjonen optimaliseres. Ved hjelp av den raskeste prosessoren har Oracle oppnådd flere nye rekorder på kjente tester.

Databasemaskinen Exadata har vært en suksess, men Oracle har blitt kritisert for ikke å ha videreutviklet Suns datamaskinteknologi.

Med den nye prosessoren Sparc T5 gjør Oracle noe med det. Den opprinnelige T3 var tiltenkt å være en prosessor for web-maskiner, T5 er utviklet for å håndtere mer komplekse bearbeidinger.

- Da Oracle kjøpte Sun var oppfatningen at Sparc aldri ville ta igjen konkurrentene. Vi har gjort det mye bedre. Vi har passert konkurrentene, fremholder Tore Bjelland.

- Man vil enkelt kunne migrere fem til ti eldre Sun T og M serie i et nytt T5-system, sier Are Strand i Commercial Data Servers.

Optimaliseringen er viktig for Oracle. Det gjøres ved å bygge programvare inn i datamaskinene. Dermed oppnås effektivisering av database og bearbeiding av Java.

Akseleratorer for forespørsler til databasen, for Java, for databeskyttelse og for komprimering og oppakking av data skal i løpet av et år bygges inn i prosessoren. Hensikten er mer kapasitet til bearbeiding av applikasjonene. Målet er å bli raskere enn IBMs prosessor Power 7 til en brøkdel av prisen.

Grunnen til at IBM er målestokken er at også IBM kan levere datamaskiner med egenutviklet prosessor og programvare. Alle andre konkurrenter er avhengig av andres programvare.

Var spennende

For de aller største virksomhetene er IBM stormaskin fortsatt gjevt, ikke fordi den er kostnadseffektiv, men fordi den er robust og den har en applikasjonsportefølje som er kostnadskrevende å overføre til et alternativ.

Alternative datamaskiner var spennende for ti år siden, men kombinasjonen av en egenutviklet prosessor og Unix som maskinmiljø, har over tid hatt for få fortrinn i forhold til de ekstra kostnadene.

Til tross for at maskinene med Unix har hatt virtualisering i 20 år, er det først og fremst ineffektiviteten til ti år gamle industristandard maskiner som har gjort fagfolk oppmerksomme på behovet for bedre utnyttelse ved virtualisering og dermed ytterligere kostnadsreduksjon.

Virtualisering kombinert med stadig bedre prosessorer og maskinmiljø i form av Linux og Microsoft Windows Server har sørget for en total dominans av industristandard datamaskiner. Kun i de tilfellene hvor applikasjoner og kompetanse har vært nøye knyttet til Unix har slike miljøer overlevd.

Nevnes kan IBM med sin Unix, AIX, og sin egenutviklete prosessor Power 7+, Hewlett-Packard med sitt Unix, HP-UX, og sin prosessor Itanium og Oracle Sun med sin Unix, Solaris, og sin prosessor Sparc.

Skal spare energi

HP har jobbet med Moonshot i mange år. I fjor ble en prototyp vist frem. Den benyttet prosessorer basert på Arms prosessorarkitektur. Den nye benytter Intels Atom.

Strømbesparende prosessorer er helt vesentlig for HP. Den første utgaven av Moonshot benytter Intels Atom 1200 med 64 bit arkitektur for å kunne ta seg av alle slags forespørsler over internett.

Prosessoren monteres på et hovedkort på 17,5 centimeter sammen med nettverkstilkobling, ett platelager og 8 GB mine. Selv betegner HP den nye datamaskinen for en kassett.

15 kassetter plasseres loddrett i kabinettet, Moonshot 1500, i tre rekker bakover, totalt 45 datamaskiner. I tillegg er det bygget inn to svitsjer for nettverksforbindelse med omverden. Svitsjen er fra Broadcom. Etter hvert kommer HP med egne.

Men Intel Atom er bare den første prosessoren. Det er prosessorarkitekturen til britiske Arm som har inspirert Moonshot. Derfor kommer det nye prosessorer basert på Arm fra en rekke produsenter senere i år. Applied Micro Circuits, Calxeda og Texas Instrument jobber med prosessorer og hovedkort som er tilpasset Gemini 1500.

Mer ytelse

Calxeda har en prototyp med fire prosessorer på et kort. Sannsynligvis vil de benytte designen Cortex A-15 som vil gi den 32 bit Arm-prosessoren 40 bit adressering så hver prosessor kan få mer enn 4 GB minne.

For HP er drivkraften mest mulig ytelse per kvadratmeter uten at strømforbruket krever et eget kraftverk. Derfor skal det være prosessorer med lavt energibehov.

Selv AMD forbereder sine alternative prosessorer. I tillegg er det spesialiteter i kombinasjon med hovedprosessoren. Dette er signalprosessorer (DSP), grafikkprosessorer og programvaredefinert elektronikk (FPGA). Ideen er at Moonshot skal bli et rammeverk for håndtering av forskjellige typer web-oppgaver.

- Dette legger grunnlaget for appefisering av næringslivets applikasjoner, sier Jan Wigen, forretningsutvikler i HP.

- En ting du kan stole på er at ingen ønsker seg mindre bearbeings og lagringskapasitet, sa konserndirektør Dave Donatelli, på web-overføringen fra lanseringen.

Oracle T5 og M5

T5 er en prosessor og ett system for normale behov. M5 er en prosessor og et system for tunge behov. 3,6 GHz.

T5: Sparc med 16 prosessorkjerner og åtte tråder per kjerne

T5-systemer: T5 1B med en prosessor, T5-2 med to prosessorer, T5-4 med fire prosessorer, T5-8 med åtte.

M5: Sparc med 6 prosessorkjerner og mye hurtigbuffer og 1,4 TB/sek båndbredde mot minne. M5-32 inntil 32 M5 prosessorer, 32 TB minne, 1.536 programtråder.

HP Moonshot

Moonshot er HPs radikale design for å levere mange datamaskiner per kvadratmeter.

Kabinett: Moonshot 1500 med 45 datamaskiner i form av kassetter på 17,5 x 16 centimeter, Monteres i et gulvplan med to svitsjer for kommunikasjon mot omverden.

Prosessorer: Intel, AMD, Applied Micro Circuits, Calxeda, Texas Instrument, i praksis Atom mot Arm.

Mål: Kassetter med prosessorer fra alle mulige leverandører. Skal bruke DSP, FPGA og GPU for ekstra ytelse og funksjonalitet.

Les om:

Komponenter