- Lærerne bruker ikke it-utstyret

- Lærerne bruker ikke it-utstyret

Elevene i grunnskolen bruker mindre tid på data enn for to år siden.

Nye forskningsresultater fra kartleggingen ITU Monitor 2009 viser at elevene i grunnskolen bruker mindre tid på data enn for to år siden. Rapporten slår fast at den norske grunnskolen er akterutseilt og ikke makter å integrere data i undervisningen. Det går utover elevenes ferdigheter i alle fag.

LES OGSÅ: - De rødgrønne svikter skolen

– Elevene lærer mindre i  fagene, og vi risikerer at en stor andel av elevene står uten basisferdigheter i digitale ferdigheter når de kommer på videregående. Disse elevene får en unødig tøff overgang til videregående, for der skal de bruke datamaskinen i oppgaveløsningen, sier prosjektleder for ITU Vibeke Kløvstad ved Universitetet i Oslo.

ITU Monitor har undersøkt elevers og læreres digitale kompetanse ved å se på bruk av og holdninger til it hos elever, lærere og skoleledere i grunnskolen og på videregående. I en tilsvarende kartleggingsstudie i 2007 viste ITU Monitor at grunnskolen lå langt etter videregående skole.

Årets undersøkelse viser at avstanden bare har økt. Aller verst står det til på niende skoletrinn, både blant elever og lærere. Kun to av ti elever i niende klasse bruker datamaskinen mer enn fire timer i uka, skriver Kløvstad og ITU i en pressemelding.

Står ikke på utstyret

Selv om moderne utsyr er på plass, viser ITU Monitor 2009 viser undersøkelsen at pc-dekning i skolen ikke er nok.

"Det er lærernes kompetanse og arbeidsmønster, samt usystematisk skoleledelse som er flaskehalsen i norsk grunnskole i dag", heter det videre i meldingen.

– Det rammer elevene, og kanskje særlig den gruppen med elever som har størst behov. De elevene som har datamaskiner hjemme og foreldre som kan være med å veilede dem oppnår store fordeler. Det skapes sosiale skiller som skolen er med på å forsterke i stedet for motvirke. Digital ferdigheter er en basisferdighet på linje med lesing og regning og er noe alle elever skal utvikle allerede i grunnskolen, påpeker Kløvstad.

Gode til å planlegge

Ifølge rapporten har lærerne imidlertid blitt bedre på å bruke datamaskinen i administrasjon og planlegging av undervisningen, men det gjenstår mye før it er en integrert del av undervisningen i norsk grunnskole, viser studiet.

"Mange mattelærere fører elevlogg og karakterer i programmet Excel. Langt færre lar elevene bruke Excel når de skal lære prosentregning eller statistikk", skriver Kløvstad.

LES OGSÅ: - It for milliarder står ubrukt

Komponenter