Lager transistorer av papir

Lager transistorer av papir

Portugisiske forskere har bygget verdens første Field Effect-transistor basert på papir. Billigere og raskere enn kiselbaserte løsninger – og bedre for miljøet.

Forskere i Portugal har ifølge nettstedet Physorg.com greid å utvikle en transistor basert på cellulose, dvs. samme råstoff som benyttes til å fremstille papir.

Behovet for fornybare råvarer, eller såkalt biopolymer, har lenge vært stort for elektroniske innretninger og cellulose er det alternativet det er størst tilgang på.

Dessuten er det langt billigere enn Silisium, som er det vanlige byggematerialet for halvlederkomponenter.

Løsningen bærer navnet Field Effect-Transistor (FET) og er ifølge Elvira Fortunato fra universitetet Cenimat/I3N i Lisboa, den første i sitt slag som benytter papir både som underlag og som isolator.

Dette ble oppnådd ved å bygge transistoren på begge sider av papiret.

Bedre

Oppfinnelsen skal ifølge Fortunato ha bedre elektroniske egenskaper enn nåværende kiselbaserte TFT-transistorer, altså Thin Film Transistor, som er byggematerialet i mange av dagens skjermer.

Teknologien har en betydelig vei foran seg før den eventuelt havner i butikkhyllene, men trolig vil Field Effect-transistorer kunne bli en utbredt bestanddel av helt vanlig konsumentelektronikk.

Rapporten som beskriver Field Effect-transistorer skal publiseres i sin helhet i løpet av september.