Lang garanti inngir kvalitet

Lang garanti inngir kvalitet

Norske kunder ser på lang garanti framfor høy pris som et kvalitetsstempel.

Nordmenn mener gode garantiordninger er synonymt med god kvalitet. Men er garantitiden utløpt er nordmenn sammen med dansker mest tilbøyelig til å kaste digitale enheter framfor å reparere dem.

I en global undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Lexmark, kommer det frem at nordmenn er de i verden som høyest verdsetter gode garantiordninger på digitale enheter, da vi mener dette er synonymt med god kvalitet. Samtidig kommer det frem at vi sammen med dansker er minst tilbøyelige til å erstatte en defekt enhet fremfor å reparere den dersom den ikke lenges dekkes av en garantiordning.

Undersøkelsen er gjennomført blant 10 000 respondenter i 21 land og viser at hele 78 prosent ikke forventer at digital enheter som for eksempel mobiltelefoner, skrivere og bærbare PC-er skal vare i mer enn fem år. 83 prosent sier de har større tillit til enheter som dekkes av lange garantiordninger, mens totalt 40 prosent sier at lang garanti er synonymt med høy kvalitet og god slitestyrke.

Kaster tross dårlig samvittighet

Hans Arvid Rønning, markedsdirektør i Lexmark Norge, sier i en pressemelding at mennesker i Skandinavia ofte kaster en digital enhet fremfor å reparere den dersom garantiordningen ikke lenger er gjeldende.

– 67 prosent av de danske respondentene, mens 65 prosent av de norske respondentene, kjøper heller en ny enhet fremfor å sende den gamle til reparasjon. Undersøkelsen viser også at 57 prosent av norske kunder verdsetter lange garantiordninger og mener dette er synonymt med høy kvalitet, sier han.

Til tross for at 67 prosent sier skyldfølelsen kryper innpå dem når en enhet kastes, svarer hele 48 prosent at de heller kaster teknologienheter enn å få dem reparert dersom garantien ikke lenger er gyldig. Mennesker i Nord-Amerika, Australia og Vest-Europa er de største synderne, mens mennesker i Øst-Europa, Midt-Østen, Asia og Sør-Amerika heller velger å reparere enheten. Spesielt rumenere med 61 prosent, og polakker med 60 prosent, sier de helst reparerer en enhet.

Høy pris betyr lite for kvaliteten

Undersøkelsen viser også at kun 2 prosent mener høy pris er synonymt med høy kvalitet, mens hele 24 prosent sier de vil bytte merke neste gang dersom kjøpt enhet har feil eller mangler. Undersøkelsen viser også at kvinner har høyere krav til varighet enn menn.

– Undersøkelsen bekrefter det Lexmark i lang tid har fått informasjon fra kundene om. Altså at en lang garantiordning er bevis på lang levetid. I tillegg er det tydelig at lange garantiordninger fungerer som en motivasjon til å få en enhet reparert fremfor å kaste den. Noe som utvilsomhet er heldig for miljøet, avslutter Hans Arvid Rønning.