Lenovo vokser mest

Lenovo vokser mest

Ny norske salgstall visert at HP troner sikkert som kongen på haugen. Men vekstvinneren totalt er Lenovo.

Tall fra første kvartal viser at det nå selges klart flere bærbare enn stasjonære pc-er. Men totalveksten fra året før ligger på moderate 14 prosent, viser tall innhentet av Finansavisen.

En viktig trend er at prisene på stasjonære pc-er blir relativt sett lavere. Antall enheter solgt forteller derfor ikke hele sannheten om markedsutviklingen. For bærbare pc-er har prisene i langt større grad holdt seg relativt høye. I årets første kvartal sto bærbare pc-er for 60 prosent av omsetningen, ifølge Finanavisen.

HP turer videre på toppen med totalt 89 000 solgte enheter, som er en vekst på 24 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. HPs markedsandel ligger på 34,3 prosent. Med 22,8 prosent haddde Dell en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng. Den største veksten hadde likevel Lenovo, som etter flere flate kvartaler fikk en totalvekst på hele 34 prosent.

LES OGSÅ: Mørke skyer for pc-produsentene

Innen bærbare pc-er, som trolig gir best pekepinn på markedsutviklingen framover, vokste HP, Acer, Lenovo og Dell med henholdsvis 55, 54, 49 og 47 prosent. Forskjellene i vekst her er altså minimale. Ved siden av Lenovo (11 prosent) kan bare Fujtsu Siemens vise til en positiv utvikling innen stasjonære, med gode bedriftsssalg som ga en vekst på 34 prosent. Verst innen stasjonære gikk det for Packard Bell som falt med 73 prosent i dette segmentet.

LES OGSÅ: Dell sliter med Vista-salg

Komponenter