Mac OS X til alle pc-er?

Mac OS X til alle pc-er?

Kommentar: Med lanseringen av Leopard kommer spørsmålet opp igjen. Burde Apple slutte å låse sitt operativsystem til sine maskiner?


KOMMENTAR: Fra Apple lanserte den endelige versjonen av Mac OS X 10.5, Leopard, tok det ikke lange tiden før det kom en hacket versjon som kunne kjøres på vanlige pc-er.Vi snakket vel om en dag eller to.

Siden de første versjonene av Mac OS X for x86-plattformen kom, har entusiaster satt seg ned og gjort nødvendige endringer for at dette skulle være mulig.

Med andre ord burde det i utgangspunktet ikke være vanskelig for Apple å lage en versjon av Mac OS X som ikke bare er for deres egne maskiner.

Den største utfordringen man så langt har hatt med Mac OS X kjørende på generelle pc-er er litt eldre systemer uten støtte for SSE3, samt at det for en del maskinvare ikke er drivere tilgjengelig. Men det er fordi operativsystemet ikke var beregnet til å kunne kjøre på disse systemene.

Maskinvare vs. programvare

Salget av maskinvare er en viktig inntektskilde for Apple. Eller skal vi si var? Selv om Apple totalt sett har en liten markedsandel, er de volummessig egentlig en betydelig aktør og blant verdens største pc-produsenter.

I dag utgjør også iPod og relaterte produkter og tjenester en betydelig del av Apples inntekt. Apples maskiner er også langt rimeligere enn tidligere. Apples marginer burde vel dermed være langt lavere i dag enn tidligere.

Spørsmålet da er hvorvidt det hadde vært mer penger å tjene gjennom å selge sin programvare til «alle», og hvorvidt Apple som pc-produsent hadde levert konkurransedyktige systemer. Går vi ti år tilbake åpnet Apple opp for produksjon av Mac OS-kompatible kloner, men det gikk ikke lang tid før de trakk lisensene tilbake.

Dette skjedde samtidig med at Steve Jobs kom tilbake og overtok styringen av selskapet.

Man merket at salget av egne maskiner gikk ned, samtidig som Apple hadde det svært vanskelig økonomisk. Med det sagt var Apples egne maskiner i en helt annen prisklasse den gang, og bevisstheten i markedet om hva Apple leverte var langt lavere. Løsningen stimulerte ikke til at flere skulle ta i bruk Mac OS den gang, og så vidt jeg husker var også markedsandelen den gang på vei nedover. Det eneste man oppnådde var at eksisterende kunder kunne kjøpe rimeligere alternativer.

At alle pc-er kan kjøre Mac OS X vil ikke automatisk bety redusert salg av Apples egne maskiner. I hvert fall ikke på sikt tror jeg. Apple øker nå sin markedsandel av pc-salget ved at pc-brukere som vil over på Mac OS X også må kjøpe maskinvaren fra Apple. Apple vil ha et markedsføringsfortrinn – de kan si at deres maskiner er utviklet tettere i forhold til operativsystemet, som ingen kjenner bedre enn dem selv. Med andre ord, det skal være en trygghet kompatibilitetsmessig i å kjøpe Apples egne maskiner. Med en økt markedsandel for operativsystemet kan det vel så gjerne også bety økt salg til Apple.

Apple har også programvare, og tjenester, til operativsystemet. Noe er integrert, mens andre kjøpes i tillegg. Et fortrinn Apple her kan bruke er at noe av programvaren som i dag er integrert kan følge med maskinene i stedet for operativsystemet. Med andre ord, kjøper du Mac OS X til din HP-pc, må for eksempel iPhoto og iDVD kjøpes separat.

Riktignok kan man si at denne bundlingen med operativsystem og programmer nettopp er en del av totalpakken, og den totale opplevelsen.

Ikke bare-bare

Selv om Mac OS X kan kjøres på mange vanlige pc-er vil det være mye jobb for Apple å offisielt gi denne støtten. Det vil stille helt andre krav til driverutvikling og kvalitetsjekking i henhold til et utall maskinvarekonfigurasjoner. Skulle Mac OS X selges løst over disk må Apple også sitte med et brukerstøtteansvar.

Det meste av operativsystemsalget i dag består imidlertid av forhåndsinstallerte operativsystemer på nye pc-er. Og for maskiner som leveres med Mac OS X vil supportansvaret kunne flyttes over på pc-leverandøren.

Samtidig kan det også være penger å tjene på slikt. Med det sagt, så er ikke Apple av dem som gir brukerne best brukerstøttevilkår når nye maskiner kjøpes. Brukerstøtte ut over en viss periode kunne blitt en betalingstjeneste, hvilket potensielt også kan bety større inntekter til Apple.

Spørsmålet blir om en slik modell veier opp for de ekstra utviklingskostnadene og investeringer som må gjøres på andre områder. På lang sikt tror jeg imidlertid Apple ville ha tjent penger på det hele.

Bedre for Mac-brukerne?

Leser man diskusjonsforum for Mac-brukere er det jevnt over en skepsis til hvorvidt Apple bør gjøre Mac OS X tilgjengelig for alle. Dette kan jeg ikke helt forstå. For mange brukere tror jeg det ville ha vært umiddelbare fordeler.

En del henger seg igjen opp i hvor tett maskinvare og operativsystem er knyttet, og at det er derfor man ser så lite kompatibilitetsproblemer. Det er en viss sannhet i dette, men som sagt - man kan fortsatt stå fritt til å velge en av Apples maskiner.

Apple har, i hvert fall per i dag, et begrenset maskinutvalg. I realiteten kan man si at det er tre modellserier som er relevante: Macbook, Macbook Pro og iMac. I tillegg har man Mac Pro som blir en kraftig og relativt kostbar arbeidsstasjonsløsning og Mac mini, en svært enkel stasjonær løsning.

Ønsker man en bærbar Mac i dag må man ut med minst 9 000 kroner for en Macbook. I praksis blir den billigste konfigurasjonen ikke noe jeg kan anbefale, i hvert fall ikke uten en del tillegg. I realiteten vil en kurant Macbook-konfigurasjon koste 11-12 000.

Macbook er riktignok ikke stor, men vekten er på over 2 kg. Stasjonærsegmentet blir mindre og mindre viktig, men fortsatt er det tross alt mange som ønsker en stasjonær. Apple burde hatt et alternativ mellom en helintegrert iMac-løsning og Mac Pro.

Apple har også maskiner i tjenersegmentet, men dette kan være maskinvare som for mange bedrifter ikke vil være passende, selv om Mac OS X Server kan være det. Apple ville også kunnet holde tjenersegmentet som sitt, og dermed få kontroll over markedet for bedrifter som ellers har implementert Mac OS X på andres maskiner.

Apple kan i dag operere med få konfigurasjoner. For de som vil ha Mac OS X blir det disse maskinene de kan velge mellom, og til tross for få valgmuligheter selger maskinene bra.

Godkjente konfigurasjoner?

En løsning for å være sikret bedre kompatibilitet vil være for Apple å godkjenne konfigurasjoner. Man kan i teorien si at man har slike godkjenningsprogram for Windows også, men spesielt omfattende er de ikke. For Apple vil det være mulig å stille spesielle krav til maskinene som skal selges med Mac OS X. Er maskinen, eller leverandøren, ikke sertifisert, kan man også avskrive seg brukerstøtteansvar.

Er Mac OS X så bra da?

Selv om Mac OS X skulle komme til pc er det lite trolig at jeg ville satset på dette som mitt primære system. I hvert fall ut ifra dagens situasjon. Jeg mener imidlertid det hadde vært kjempebra om Mac OS X ble en mer sentral konkurrent til Windows.

Konkurranse er bra for utviklingen, både for Mac OS X- og Windows-brukere. Det tredje alternativet er Linux, men fortsatt er dette ikke et allment aktuelt system etter min mening. Det er imidlertid en annen diskusjon.

Hvilket operativsystem som er det beste for deg, er det bare du som kan finne ut av. Sett ut ifra dette hadde det for deg trolig vært lettere å gjøre et valg om hva som er det rette operativsystemet dersom Mac OS X kunne prøves ut på en skikkelig måte på hvilken som helst pc.

Vil Apple gjøre det?

Jeg tror ikke Apple vil åpne opp for å kjøre Mac OS X på pc-er generelt. Årsaken er at selskapets Mac-salg øker bra, og de (Les: Steve Jobs) ønsker nok full kontroll over Mac OS X. Med det sagt, så er ikke jeg sikker på at det er på denne måten markedsandelen til Mac OS X vil bli størst på. Men hva vet jeg – Steve kan overraske...

Les om: