Mer enn 1000 ganger høyere ytelse

Mer enn 1000 ganger høyere ytelse

Oracle lover dramatiske ytelsesforbedringer ved å flytte data til minnet.

Databasegiganten Oracle har lansert en In-memory opsjon til sitt databasesystem i dag. Med denne lanseringen lover Oracle ytelsesforbedringer på mellom hundre og tusen ganger, uten at kundens databaseapplikasjon trenger å endres. Med denne lanseringen tar Oracle opp hansken fra særlig IBM, Microsoft og SAP, som allerede er på plass i markedet for minnebaserte databasesystemer.

IMDB

Å bearbeide data som ligger i minnet i stedet for på disk, er en velkjent teknikk for å øke ytelsen dramatisk. Det er flere tekniske fordeler med å bruke minne i stedet for tradisjonelle lagringsmedier, blant annet forenkles lagringsoptimaliseringen og søketiden forbundet med disker blir fullstendig eliminert. Dette er naturligvis en spesielt viktig metode i forbindelse med dataintensive anvendelser, og her står databaser i særstilling.

En In-Memory Database (IMDB) er en databasemotor som primært utnytter datamaskinens minne i stedet for tradisjonell datalagring for å lagre hele eller deler av databasen. Dette resulterer i dramatisk høyere ytelse på databasen, både i forbindelse med tradisjonell transaksjonsbehandling, og nyere teknikker som sanntids dataanalyse, Big Data og lignende anvendelser.

Både rekker og kolonner

Oracle tar en ja-takk-begge-deler-tilnærming til IMDB. Selskapet lover forbedret minnebasert ytelse for både tradisjonell transaksjonsprosessering (OLTP) og dataanalyser, datavarehus og rapporteringer. Dette har blitt løst med at både kolonnebaserte data for analyser og andre sanntidsanvendelser, og rekkebaserte data for mer transaksjonsorientert behandling, kan lastes opp i minnet.

Ved å arbeide minnebasert påberoper Oracle seg enorme ytelsesforbedringer. Ifølge selskapet selv har intern testing vist ytelsesforbedringer fra hundre ganger til mer enn tusen ganger for Oracles egne applikasjoner, som E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel, og Fusion Applications.

Oracle argumenterer også for at løsningen er kostnadseffektiv, fordi det ikke er nødvendig å laste komplette datasett opp i minnet. Systemet kan kjøre minnebasert mot særlig travle data, mens mindre brukte deler av datasettene kan lagres på flashdisker eller tradisjonelle harddisker. Dermed skal den beste ytelsen kun brukes der den er påkrevd.

Serverside

Selv om løftene om ytelsesforbedringer er formidable, er det likevel grunn til å minne om at de ikke er absolutt sanne for alle tenkelige applikasjoner som finnes der ute. Selve databaseopsjonen In-Memory er tilgjengelig for alle applikasjoner uten at det er påkrevd å skrive dem om, men det betyr ikke at alle får samme ytelseseffekt.

Poenget er at dette er en serverside funksjon som utføres på selve databasemotoren. Det er klart at dersom systemet bruker mye behandling på klientsiden – enten det er applikasjonsserveren eller helt ute hos brukerklienten – så vil ikke ytelsesforbedringen bli like stor, sett fra applikasjonssiden. Da vil ytelsen til nettverket og all annen mellomliggende infrastruktur ha en vel så stor påvirkning på sluttresultatet, enn det selve databasemotoren har å bidra med.

Dermed kan det være et poeng å se litt nærmere på prosesseringsstrukturen, for å sikre at applikasjoner som gjør mye «småprat» med databaseserveren kan omarbeides til å overlate mer av prosesseringen på databaseserveren, der denne nye ytelsesforbedringen er implementert.

Tilgjengelig i juli

Oracle forventer at Oracle Database In-Memory-opsjonen skal bli allment tilgjengelig i juli. Prisen er ikke kjent, den blir kunngjort samtidig som produktet blir tilgjengelig. Produktet vil være kompatibelt med alle plattformer som er støttet av Oracle Database 12c.

Komponenter