Mer enn bare favoritter

Mer enn bare favoritter

Få raskere tilgang til dine mest besøkte websider og mest brukte programmer.

For raskere tilgang til dine mest besøkte websider og mest brukte programmer, kan du legge dem til verktøylinjen i Internet Explorer 7 (View > Toolbars > Links). Dra og slipp ikonet fra adresselinjen eller fra en snarvei på skrivebordet over til Links-verktøylinjen.

Deretter høyreklikk for å gi den et nytt navn, eller dra for å flytte den dit du vil.

Organiser favoritter ved å gå til Favorites > Organize favorites > Links. Du kan også lage mapper som viser flere favoritter i rullegardinlister på verktøylinjen.

Les om: