Myke linjer på harde kanter

Myke linjer på harde kanter

Her er et lite Photoshop-tips for å jevne ut hakkete kanter på grafikk.

Med bildefilen åpen, gå til Filter > Blur > Gaussian Blur... Avhengig av bildet, sett Gaussian Blur Radius til 1 eller 2 piksler. Bruk 1 piksel hvis du vil ha finere linjer i sluttresultatet og bruk 2 piksler hvis du vil ha bredere linjer.

Gå til Image > Adjustments > Curves... Dra dialogboksen til siden slik at du ser bildefilen mens du jobber. Dialogboksen viser en graf med en diagonal linje som går fra nederst i venstre til øverst i høyre. Grafen viser verdiene i bildet ditt fra helt svart nederst i venstre, til helt hvitt øverst i høyre hjørne. Alle gråtonene i mellom representeres med en slakk linje.

Eksperimenter med kurver for å jevne ut harde kanter.

For å få bildet fra uskarpt tilbake til skarp, vil vi øke slakkheten til denne diagonale linjen slik at graden av helt hvitt og helt svart er redusert. Men vi ønsker ikke å gjøre vinkelen helt vertikal, ellers vil vi sette bildet tilbake slik vi begynte det. For å justere kurven, klikk på den øverste rundingen i kurven og dra den rett til venstre slik at den er halvveis mellom originalposisjonen og den neste markerte linjen i grafen. Linjene i bildet kan forsvinne, men vi skal hente dem tilbake om et øyeblikk.

Nå drar du den venstre nederste rundingen til høyre, og holder den nederst på kanten til grafen. Mens du drar, legg merke til hvordan linjene blir tykkere etterhvert som du drar den mot høyre. Hvis du går for langt til høyre, vil det opprinnelige utseendet komme tilbake. Så stopp på et punkt hvor linjene er jevne, men ikke uskarpe.

Bruk litt tid på å eksperimentere med kurven og se hvordan den endrer bildet ditt. Når du er fornøyd med justeringen, klikk på OK og lagre bildet ditt ved å gå til File > Save As.

Les om: